Bron

Boekman.nl

Boekman rapport: Duurzaamheid in de culturele sector 2022/2023 – Kwalitatief deel

1 juni 2023

Boekman rapport: Duurzaamheid in de culturele sector 2022/2023 – Kwalitatief deel

Er gebeurt veel in de cultuursector op het gebied van duurzaamheid.

Deze nieuwe publicatie van de Boekmanstichting biedt een uitgebreid overzicht, en bundelt per culturele discipline initiatieven, ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden en nuttige tools.

Lees hier de publicatie

Hoe werkt de culturele sector anno 2023 aanverduurzaming, en wat is nodig om de verduurzaming van de sector te versterken en te versnellen? Met de publicatie ‘Duurzaamheid in de culturele sector – editie 2022/2023’ onderzoeken de Boekmanstichting en Bureau 8080 in twee delen waar de Nederlandse cultuursector op dit moment staat in zijn duurzame transitie. Het eerste kwantitatieve deel (oktober 2022) is gebaseerd op een enquête onder zo’n 200 culturele organisaties. De resultaten hiervan geven onder andere inzicht in de beweegredenen van organisaties om te verduurzamen, de manier waarop zij daar in de praktijk invulling aan geven, en knelpunten en behoeften die ze hierbij ervaren. Het tweede kwalitatieve deel (mei 2023) biedt op basis van desk research een uitgebreid overzicht van duurzame initiatieven, tools, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden in de verschillende delen van de culturele sector. Ook zijn reportages opgenomen over inspirerende projecten die laten zien hoe de sector door samenwerking grote duurzame stappen kan maken. Zo biedt de publicatiemogelijke aanknopingspunten voor culturele organisaties en makers die zelf met verduurzaming of de klimaatcrisis aan de slag willen.