Boekmanstichting – Landelijk congres ‘De waarde van cultuur na corona’

1 april 2022

Hoe wordt – twee jaar na de uitbraak van de pandemie – de waarde van cultuur gedefinieerd en onderzocht?

 • Schrijf je hier in. 
 • donderdag 30 juni 2022
  09:00 – 18:00
  Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29
  3512 JE Utrecht

Op 30 juni a.s. organiseert de Boekmanstichting in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Cultuurbeleid en de Universiteit Utrecht de conferentie: De waarde van Cultuur na Corona. Tijdens de conferentie maken onderzoekers en beleidsmakers de balans op.

 • Welke (beleids)condities zijn er nodig om die waarde optimaal tot zijn recht te laten komen?
 • Wat is de rol van de landelijke en lokale overheid, welke die van het particuliere initiatief?
 • Wat kan wetenschappelijk onderzoek betekenen voor toekomstig cultuurbeleid?

Al tijdens de lockdown riepen vertegenwoordigers uit de culturele sector, maar ook de Raad voor Cultuur op tot nieuwe initiatieven om de culturele en creatieve sector ‘wendbaarder en weerbaarder’ uit de coronacrisis te laten herrijzen. Het congres wil bijdragen aan een stevige kennisbasis onder toekomstig cultuurbeleid en aan een vruchtbare samenwerking tussen de wereld van wetenschappelijk onderzoek en beleid.

Staatssecretaris Gunay Uslu zal met een toespraak het congres openen. Tevens wordt deze ochtend de 5e Boekman dissertatieprijs uitgereikt.

Tijdens het openingsprogramma zal cultuurwetenschapper Eleonore Belfiore een keynote verzorgen. In de middag presenteren onderzoekers – vanuit een diversiteit aan disciplines -recent onderzoek naar de waarde van cultuur dat uitdaagt om met beleidsmakers in gesprek te gaan: over perspectieven na corona, over de consequenties voor cultuurbeleid, over de agenda voor toekomstig onderzoek.

Organisatie 
Voor de organisatie is een werkgroep gevormd door de Boekmanstichting in samenwerking met Helleke van den Braber, hoogleraar Mecenaatsstudies Universiteit Utrecht, tevens verbonden aan de Radboud Universiteit en Toine Minnaert, universitair docent Universiteit Utrecht. Voor de inhoudelijke selectie van de ingezonden papers en de invulling van het palet aan sprekers wordt een redactie van onderzoekers en beleidsmakers gevormd die ook zal fungeren als klankbord voor de organisatoren. 

De redactieraad bestaat uit zeven leden
Drie wetenschappers:

 • Pauwke Berkers (Erasmus Universiteit) 
 • Helleke van den Braber (Radboud Universiteit / Universiteit Utrecht)
 • Toine Minnaert (Universiteit Utrecht) 

Drie beleidsmakers: 

 • Siela Ardjosemito-Jethoe (Diversity and Inclusion Officer Hogeschool der Kunsten Den Haag)
 • Lonneke Regter (directeur Fonds Sluyterman van Loo) 
 • Rento Zoutman (directeur Rotterdamse Raad Kunst en Cultuur) 
 • Jan Jaap Knol (directeur Boekmanstichting) is voorzitter van de redactieraad.