Boekmanstichting: Overzicht financieringsstromen in de culturele sector

23 mei 2019

De Raad voor Cultuur heeft de Boekmanstichting verzocht informatie te leveren ten behoeve van zijn advies over de financiering van cultuur dat werd gepubliceerd in februari 2019. Dit rapport is een verzameling van de gegevens over de geldstromen in de culturele sector die hiertoe aan de Raad zijn verstrekt, welke waar mogelijk zijn aangevuld tot meer recente gegevens om een zo actueel mogelijk beeld te geven.

Hierbij is getracht een zo goed mogelijk beeld te geven van de financieringsstromen in de culturele sector. De selectie van gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd zijn afhankelijk van de vraagstelling van de Raad maar zijn aangevuld met gegevens die helpen om een meer compleet beeld van de financieringsstromen te geven. Hierbij moet worden opgemerkt dat het gegeven beeld niet compleet is, maar het beste beeld geeft binnen de gegeven mogelijkheden. Verder onderzoek en afstemming van gegevens zal inzicht in de financieringsstromen kunnen verbeteren. 

Lees hier meer.