Boekmanstichting publiceert Onderzoek duurzaamheidsbeleid culturele instellingen

20 juni 2019

Verduurzaming is een van de belangrijkste uitdagingen én kansen van deze tijd, en ook de cultuursector zal hier in de toekomst in toenemende mate mee te maken krijgen. Omdat echter nog weinig bekend was over de mate waarin, en de manier waarop culturele organisaties nu al met verduurzaming bezig zijn, hebben de Boekmanstichting en Bureau 8080 in het voorjaar van 2019 een enquêteonderzoek uitgevoerd binnen de sector, waaronder VNPF-leden. 

Uiteindelijk beantwoordden 258 culturele organisaties hierin vragen over hun attitude ten opzichte van verduurzaming, de activiteiten die zij (al dan niet) op dit gebied ontplooien, en eventuele knelpunten en behoeften die zij daarbij ervaren.

De publicatie Duurzaamheid in de culturele sector. Steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid die uit dit onderzoek is voortgekomen, bevat naast de onderzoeksresultaten ook een inventarisatie van organisaties en initatieven op het gebied van verduurzaming, en drie inspirerende interviews met koplopers binnen de sector. Het rapport bevat zo aanknopingspunten voor zowel culturele organisaties, beleidsmakers als onderzoekers die zich willen inzetten voor een groenere culturele sector.

Bekijk hier het volledige artikel en download de publicatie.