Bondsalon over Fair Practice

6 maart 2020

De Fair Practice Code is op een aantal plaatsen ingevoerd als subsidievoorwaarde. Volgens de Kunstenbond een belangrijke stap in de goede richting als het gaat om solidariteit, diversiteit en structurele onderbetaling van werkenden in de culturele sector. In de dagelijkse praktijk lopen werkenden in de sector echter tegen dilemma's aan. Ook is er niet substantieel mee geld beschikbaar. De Kunstenbond vraag zich af hoe hiermee om te gaan.

De Kunstenbond brengt tijdens de Bondsalon de sector bij elkaar om de uitdaging van de Fair Practice Code samen te lijf te gaan. Met een kritische blik kijken we naar de cultuurketen: hoe gaan we als sector met de nieuwe omstandigheden om? Waar liggen welke verantwoordelijkheden? Welk toekomstbeeld streven we na? Wat zijn de gevolgen van fair practice voor de beroepspraktijk van mensen die leven van kunst? Is een eerlijk loon voor iedereen belangrijker dan het individuele streven naar een artistiek bestaan?

De Bondsalon is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden van de Kunstenbond. 

Zie hier het programma van de dag.