Brainstorming rapport ‘Culture and Creative Sectors and Industries driving Green Transition and facing the Energy Crisis’ nu beschikbaar

29 september 2023

Voices of Culture – de gestructureerde dialoog tussen de Europese Commissie en de culturele sector presenteert het brainstormrapport met het thema ‘Cultuur en creatieve sectoren en industrieën die de groene transitie stimuleren en de energiecrisis het hoofd bieden’.

De Europese Green Deal benadrukt het belang van de culturele sector bij de uitvoering van specifieke en systematische inspanningen voor 'carbon neutrality' en klimaatbestendigheid in heel Europa in 2050. Twee dimensies van de betrokkenheid van de culturele en creatieve sectoren en industrieën (CCSI) bij de groene transitie zijn belangrijk: de culturele sector zelf moet de manier veranderen waarop cultuur wordt geproduceerd; en de culturele sector kan, indien adequaat en consequent ondersteund, mensen betrekken en inspireren om zich een duurzame toekomst voor te stellen en mede te creëren.

Lees hier meer over het rapport