Brexit en de Nederlandse muziekindustrie

21 februari 2019

Op 29 maart komt er (hoogstwaarschijnlijk) een eind aan de soap die Brexit heet. Wat voor gevolgen heeft het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie voor de Nederlandse (live-)muziekindustrie? 

Zijn poppodia, festivals en artiesten zich al aan het voorbereiden of kijken ze vooralsnog de kat uit de boom?

Het venijn in de stem van voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk was duidelijk hoorbaar toen hij hard uithaalde naar de initiatiefnemers van de Brexit. Het gebrek aan en overeenstemming over een (mogelijk) plan zorgt voor een hoop onduidelijkheid bij zowel de Europese Unie als in het Britse parlement. Daardoor is onduidelijk of, en zo ja hoe, Groot-Brittannië op 29 maart afscheid neemt van de EU.

“We adviseren om uit te gaan van een ‘no-deal’ of ‘harde’ Brexit” zegt Birgit Oosterhuis, woordvoerder van het door de rijksoverheid ingestelde Brexitloket dat informatie verstrekt aan ondernemers over het geplande vertrek van de Britten uit de EU. “Bij een harde Brexit is sprake van het worst-case scenario: dan is het Verenigd Koninkrijk een derde land en gelden de bestaande EU-verdragen met het VK niet meer”.

Zo vervalt een van de belangrijkste wetten van de EU, die vrij verkeer van mensen, goederen, kapitaal en diensten tussen de lidstaten mogelijk maakt. Dat heeft gevolgen voor Nederlandse bedrijven die zakendoen met Groot-Brittannië, zoals podia en festivals die Britse artiesten boeken of Nederlandse artiesten die (willen) optreden in het Verenigd Koninkrijk.

“Het was en is natuurlijk klip en klaar dat niemand echt gebaat was en is bij die uittreding” zegt Kees Lamers, beleidsmedewerker van de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals. “De Britten hebben ons opgezadeld met hun probleem” zegt Steijn Koeijvoets van muziekmanagementbureau 3S Music, dat onder andere management doet voor de band MY BABY, dat veel optreedt in het Verenigd Koninkrijk. Het onderwerp leeft wel bij Nederlandse bands en managers, zegt hij, bijvoorbeeld bij het Nederlandse Music Managers Forum, maar door de onduidelijkheid is het lastig anticiperen. “Het wordt een teringzooi” waarschuwt Ben Kamsma, programmeur van Paradiso en organisator van het London Calling festival.

Lees het volledige artikel hier.