Brief aan de minister van OCW over steunpakket voor de culturele en creatieve sector

19 maart 2020

Afgelopen dinsdag 17 maart heeft Kunsten ’92 aan minister Van Engelshoven van OCW een brief gestuurd, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld, waaronder ook de VNPF het streven van Kunsten ’92  is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken. De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur hebben de brief ook ontvangen.

Het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om het virus te bedwingen hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector (inclusief media). Op korte termijn zijn maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht komen en instellingen en bedrijven failliet gaan. Urgent is dat 60% van de werkenden in de culturele en creatieve sector zzp'er is.

Het kabinet heeft aangegeven dat het zal doen wat nodig is om de economische gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. In een brief heeft de minister van OCW toegezegd dat de belangen en zorgen van de sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen die het kabinet voorbereidt.

De sector voorziet dat alleen de aangekondigde generieke maatregelen niet toereikend zijn om de specifieke noden en de gevolgen van de schade het hoofd te bieden. De sector voelt zich daarin gesteund door de Kamermotie die vorige week is aangenomen en die pleit voor een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Een sector die 3,8% bijdraagt aan ons Bruto Binnenlands Product en belangrijke aanjager is van onze economische groei. Creatieven vragen niet alleen om steun, zij zetten ook graag hun kennis en innovatiekracht in om problemen op te lossen binnen de Nederlandse samenleving, die voortkomen uit de coronacrisis.

o.a. op basis van deze brief gaat de sector gezamenlijk verder in gesprek met de minister om zo spoedig mogelijk verdere stappen te kunnen zetten.