Brief aan RvC over speerpunten cultuurparticipatie cultuurbeleid 2021-2024

25 maart 2019

Organisaties, verenigd in het Platform Cultuurparticipatie, hebben de Raad voor Cultuur (RvC) een brief en een aanvullende brief gestuurd n.a.v. cultuurparticipatie in adviesaanvraag stelsel 2021-2024.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft advies gevraag aan de de Raad voor Cultuur over stelsel 2021-2024.

Bekijk de brief aan RvC 'Cultuurparticipatie in adviesaanvraag stelsel 2021-2024' en aanvullende brief 'Speerpunten cultuurparticipatie 2021-2024' van Platform Cultuurparticipatie.