Brief minister OCW over invulling € 300 miljoen

27 mei 2020

Vandaag, 27 mei, heeft minister Van Engelshoven (OCW) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitwerking van het extra steunpakket voor de cultuursector.

  • 153 miljoen gaat naar aanvullende subsidie meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen.
  • 50 miljoen gaat naar een opengestelde Monumenten Lening.
  • 48,5 miljoen gaat naar de regionale infrastructuur: musea, (pop)podia en filmtheaters (mi.ts gematched door de gemeente)
  • 30 miljoen gaat naar een Cultuur Opstart Lening.
  • 11,8 miljoen gaat naar de Rijkscultuurfondsen voor makers.
  • 5 miljoen gaat naar een Steunfonds Rechtensector.
  • De uitvoeringskosten worden geraamd op 1,7 miljoen.

Lees over de exacte verdeling de brief van de minister en infographic.