Brief minister OCW over invulling € 300 miljoen

Vandaag, 27 mei, heeft minister Van Engelshoven (OCW) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitwerking van het extra steunpakket voor de cultuursector.

  • 153 miljoen gaat naar aanvullende subsidie meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen.
  • 50 miljoen gaat naar een opengestelde Monumenten Lening.
  • 48,5 miljoen gaat naar de regionale infrastructuur: musea, (pop)podia en filmtheaters (mi.ts gematched door de gemeente)
  • 30 miljoen gaat naar een Cultuur Opstart Lening.
  • 11,8 miljoen gaat naar de Rijkscultuurfondsen voor makers.
  • 5 miljoen gaat naar een Steunfonds Rechtensector.
  • De uitvoeringskosten worden geraamd op 1,7 miljoen.

Lees over de exacte verdeling de brief van de minister en infographic.