Brief van Minister OCW aan RvC advies Wendbare en weerbare sector

27 juni 2020

In  deze brief schetst minister Van Engelshoven de met de Raad voor Cultuur gemaakte afspraken over het gezamenlijke proces in aanloop naar het nog te verschijnen advies ‘wendbare en weerbare sector’.

Lees hier de brief van de Minister.
Lees hier de brief van de Raad voor Cultuur.

De Raad voor Cultuur schreef 18 mei over de transities die nodig zijn om de culturele sector als geheel op lange termijn weerbaar en bestendig te maken. 

Dat proces ziet er als volgt uit:

Verkenning (tot 15 juli)
In overleg met OCW verkent de Raad de opzet en inrichting van de toekomstscenario’s en de aanpak, onderzoekt welke partijen moeten worden betrokken en stelt een definitieve planning op. 

Ontwerp (15 juli tot september)
De Raad inventariseert de initiatieven in de sector en betrekt hier in ieder geval de ondersteunende instellingen bij. 

Reflectie (september).
De Raad deelt de uitkomsten uit de uitwerking van de toekomstscenario’s en de de fieldlabs van de evenementensector met in ieder geval een brede afvaardiging van de sector, bestuurlijke partners, de zes rijkscultuurfondsen en private fondsen en vraagt een reflectie op deze uitkomsten. Ook het ministerie zal een reflectie geven.  

Advies (oktober-november)
De Raad stelt zijn advies op en doet op basis van de eerste uitkomsten en ervaringen concrete voorstellen voor de eventuele inrichting van een aantal aanvullende fieldlabs.