Brief van muziekcoalities aan de Tweede Kamer

22 november 2018

Er is een brief uitgegaan van de Popcoalitie, waarvan de VNPF lid is, de Klassieke Muziekcoalitie, de Jazz en Wereld & Contemporary Coalitie naar de Tweede Kamer over de wenselijkheid van nieuwe sectorinstituten.

Recentelijk heeft een aantal ondersteuninginstituten in de kunstsector aangegeven géén heil te zien in nieuwe sectoriinstituten, met als argument dat zij het hele veld al bedienen. De muziekcoalitites constateren dat dit voor het muziekveld (in aantallen bezoekers, professionals en beoefenaars toch de grootste sector) niet opgaat. De infrastructurele ondersteuning van de muzieksector is juist een problematisch witte vlek.

Lees de brief naar de Tweede Kamer hier