Brieven aan Rutte, VNG en IPO

2 april 2020

De Federatie Cultuur, waar de VNPF onderdeel van is, heeft de minister-president, de VNG en het IPO gewezen op de bedreigingen veroorzaakt door de corona crisis en aangespoord tot het nemen van maatrgelen. De brieven zijn hier en hier te lezen