Bron

Destentor.nl

Burgerwees­huis verbijs­terd over onderzoek gemeente Deventer: ‘Ik wil er helemaal niet over nadenken’

24 november 2022

Het Burgerweeshuis in Deventer voelt zich unfair behandeld door het college van B en W nu ‘ineens’ wordt geopperd het poppodium met de Schouwburg onder één dak te brengen.

"Of het idee zou kunnen? Daar wil ik helemaal niet over nadenken", zegt directeur Kelly Hammer tegen De Stentor. De toekomst van het poppodium sleept al jaren en kreeg vorige week een nieuwe wending. B en W stelt een onderzoek naar een nieuwe variant voor: samen onder één dak, op de plek van het theater in de Keizerstraat. Kiezen voor dat onderzoek - kosten 4 ton - zou betekenen dat de voorkeursoptie om het poppodium te verhuizen naar het Haveneiland wordt geparkeerd, tot de resultaten bekend zijn.

‘Verbijsterd’, is Hammer. Ze spreekt van ‘een tweede deksel op de neus’. ,,Dat enkele jaren geleden de verbouwing van ons huidige onderkomen niet doorging vanwege de kosten en risico’s snapten we. Alhoewel we al veertig jaar een icoon in het centrum zijn, werden we enthousiast over het havengebied. Er is veel energie ingestoken. Er ligt nu een verder uitgewerkt onderzoek, waaruit blijkt dat het kan. Mét een exploitatieplan, extern getoetst. Met als uitkomst dat het realistisch in elkaar zit. Ineens gaat het plan de ijskast in.”

Volgens Hammer wijken B en W af van de afspraken, ook met de gemeenteraad. ,,Het onderzoek naar de haalbaarheid van het Burgerweeshuis op het Haveneiland, dát moet door de gemeenteraad op z’n waarde beoordeeld worden. Als je de resultaten van dat onderzoek ziet, is er geen reden om dat niet als autonoom dossier te laten beoordelen door de politiek.’’

,,Zonder dat oordeel af te wachten wordt nu deze variant toegevoegd. Dan sorteer je wel heel erg voor. In het bestuursakkoord van de coalitiepartijen staat bovendien dat als de investering en exploitatiebijdrage niet significant afwijken van de inzichten uit de eerdere onderzoeksfase, het poppodium gerealiseerd wordt.”

Voel je je de dupe van de financiële perikelen bij de schouwburg?

,,Nou, als ik het raadsvoorstel over het onderzoek naar huisvesting onder één dak zie, lees ik dat wel tussen de regels door. Het plan voor de verbouwing van de schouwburg is ook verder onderzocht; dat blijkt nu totaal niet binnen de financiële kaders te passen. Ik lees in het voorstel dat ze zich zorgen maken dat theaterbezoek niet naar het oude niveau terugkeert.’’

,,Ja, van ons plan moet een aantal zaken nog verder worden onderzocht. Maar de uitkomsten die er nu liggen, blijven dichtbij de oorspronkelijke opzet en financiële kaders, dat is overkomelijk. Het is zo jammer dat het niet over de inhoud gaat; de pop- en nachtcultuur. In het vorige college (met GroenLinks, red.) ging het daar gelukkig nog wel soms over. Het lijkt nu alleen nog maar over stenen en geld te gaan.”

Zag je dit scenario aankomen?

,,Achteraf hadden de alarmbellen eerder moeten afgaan, bij de eerste kennismaking met wethouder Ilse Duursma (CDA), in augustus. Ze zeiden: wij gaan beide dossiers, dus ook dat van de schouwburg, tegelijk aan de raad voorstellen. Terwijl het altijd aparte dossiers waren. Met de kennis nu denk je: dit waren ze langer van plan.”

Hoe reageerde je toen je onlangs bent geïnformeerd over het nieuwe onderzoek, waar de raad uiteindelijk over besluit?

,,De wethouder zegt dat ze zoveel risico’s zien in het havengebied, dat ze eerst deze afslag willen verkennen. Wat hebben die risico’s, die niet nieuw zijn, te maken met nu ineens de functies van poppodium en schouwburg te willen samenvoegen? Niks. Als ze echt zoveel risico’s zien, is het logischer om andere locaties voor het poppodium die eerder afvielen, nog eens te bekijken. Misschien is er eentje te vroeg afgeschoten.’’

,,Het college kwalificeert risico’s als parkeren, ontsluiting, eventuele grondvervuiling en inpassing in een gebied, waar ook woningen komen als te groot. Het ligt genuanceerder. De eigenlijke vervolgstap, nader onderzoek in de volgende fase, geeft daarover juist duidelijkheid. Het is voorbarig dat je nu dit plan parkeert en onderzoek van begin af aan wil naar een nieuwe variant. ”

Vind je met de schouwburg onder één dak realistisch?

,,Ik kan niet zeggen of het een goed of slecht idee is. Het raadsvoorstel is vaag en roept veel vragen op. Wat gebeurt er met de naam en het merk Burgerweeshuis, de laagdrempeligheid, het karakter en meer. Het Burgerweeshuis verdient een eigen passende plek, ín het havengebied. Die eigen plek is belangrijk voor de pop- en nachtcultuur en hoort bij Deventer, een stad die alleen maar verder zal groeien.”

Waarom is er volgens jou geen tijd te verliezen?

,,Het college wil dat het nieuwe onderzoek er binnen een half jaar ligt. De onderzoeken naar het plan in de haven duren al twee jaar. En is die nieuwe variant dan de oplossing en durft deze gemeente dat dan wel aan? We zitten al tien jaar in onzekerheid. Nu dreigt er wéér geen beslissing te komen. Ons verouderde pand houden we met kunst- en vliegwerk overeind.’’

,,Het nieuwe poppodium moet er per 2026 echt staan. Door geluidsoverlast moesten we al de populaire live-caféconcerten schrappen. Er dreigen dwangsommen (boetes, red.). Er is tijdelijk meer geluid toegestaan (gedoogd, red.), juist vánwege het zicht op nieuwbouw, in uiterlijk 2026. We krijgen veel steun van artiesten, bezoekers en vrijwilligers. We zijn op verzoek van hen een petitie gestart.”