Buurtsportcoaches en cultuurcoaches: nieuwe kansen

4 oktober 2018

Op 29 juni zijn de Bestuurlijke afspraken over de Brede regeling combinatiefuncties ondertekend namens de bewindslieden van VWS/OCW/SZW en de VNG. Hiermee kan het aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches per 2019 lokaal uitgebreid worden van 2.900 naar 3.625 fte.

Vanwege het succes heeft het kabinet in de Rijksbegroting OCW opgenomen dat de inzet op cultuur vanaf volgend jaar wordt vermeerderd met nog eens 50 fte. Gemeenten dienen 60% cofinanciering te organiseren.

Brochure en Faq’s
Onlangs is de brochure ‘Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches’ verschenen. Hiermee willen de bovengenoemde landelijke partijen en de kenniscentra in beknopte vorm duidelijkheid bieden over de regeling. Het gaat om de verbrede doelstellingen – een leven lang sporten, bewegen en cultuurdeelname mogelijk maken, aanbieders versterken en verbindingen realiseren – en om enkele technische veranderingen. Voorts heeft de landelijke ondersteuningsorganisatie ‘Sport en bewegen in de buurt’ de antwoorden  op veelgestelde vragen/Faq’s op een rij gezet.

Verklaringen vóór 15 oktober
Meteen na de Bestuurlijke afspraken heeft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) mede namens de drie ministeries en de VNG op 6 juli een brief aan de gemeenten verstuurd met het verzoek om hun intentieverklaringen voor deelname in de periode 2019-2022 in te dienen vóór 15 oktober. Op 24 september heeft de VSG een aanvullend mailbericht gezonden over de extra cultuurophoging met het verzoek om daarmee in de verklaringen rekening te houden. Al ingediende verklaringen past zij zelf aan, na overleg met de desbetreffende gemeenten.

Bekijk de flyer Nieuwe Kansen hier.