Bron

VSCD.nl

Cao Nederlandse Podia aangepast, werknemers van VSCD-leden gaan er structureel op vooruit

15 december 2022

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Kunstenbond compenseren werknemers binnen de Nederlandse Podia voor de hoge inflatie met een structurele loonsverhoging van 5% in 2023.

In december 2021 sloten de partijen een tweejarige cao af voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. In de cao Nederlandse Podia is toen een salaris indexatie afgesproken (3% per 1 januari 2022 en 2,5% per 1 januari 2023), die recht deed aan de op dat moment geldende situatie. Gezien de torenhoge inflatie het afgelopen jaar en het bijbehorende koopkrachtverlies gingen de partijen opnieuw om de tafel en is de cao aangepast.

Lonen gaan structureel extra omhoog
Het resultaat van dit overleg is dat de lonen structureel extra omhooggaan. Per 1 januari 2023 stijgen de lonen van werknemers die vallen onder de cao Nederlandse Podia met 5% in plaats van 2,5%. Dat betekent dat tijdens de looptijd van deze cao (2022-2023) de lonen in totaal 8% zullen stijgen.

Lees hier verder