CBS jaarcijfers podiumkunsten: Meer bezoek, werk en omzet

17 december 2018

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder. Het leeuwendeel van het concertbezoek bestond nog steeds uit bezoeken aan popconcerten, dat met 6,9 miljoen ongeveer evenveel publiek trok als een jaar eerder. Het aantal medewerkers van de podia was in 2017 ruim 4% meer dan een jaar eerder en de totale bedrijfsomzet steeg met 7 procent naar 519 miljoen euro.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers met daarin de trends en ontwikkelingen van 2007 t/m 2017 van bijna 300 Nederlandse professionele podia, waaronder de cijfers van de VNPF-poppodia en de VSCD-podia. Festivals zijn hier buiten beschouwing gelaten. Bekijk hier het hele bericht inclusief links naar grafieken,tabellen en toelichtingen.

Popconcerten het meest bezocht
Het grootste deel van de bezoeken aan de Nederlandse professionele podia bestond ook in 2017 uit concertbezoek. Pop- en klassieke concerten trokken bijna 8,7 miljoen bezoeken. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2016 en ruim een half miljoen meer dan in recordjaar 2008. Het leeuwendeel van het concertbezoek bestond uit bezoeken aan popconcerten, dat met 6,9 miljoen ongeveer evenveel publiek trok als een jaar eerder. Het aantal bezoeken aan klassieke concerten steeg tegelijkertijd met 5 procent naar 1,9 miljoen.

Musicals en opera’s trekken meer publiek
De grootste stijging (12 procent) zat in de belangstelling voor het muziektheater (musicals en opera’s). Het grootste deel van de bezoeken aan de Nederlandse professionele podia bestond ook in 2017 uit concertbezoek. Festivals zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Voorstellingen in het genre muziektheater trokken vorig jaar 2,9 miljoen bezoeken. Dit is 12 procent meer dan in 2016, maar nog altijd ruim een derde minder dan in topjaar 2008. Het merendeel van deze bezoeken, iets meer dan 80 procent, kwam voor rekening van musicals. Het steeg met 10 procent naar 2,3 miljoen. Met bijna 20 procent van het totale aantal muziektheaterbezoeken was het aandeel opera beduidend kleiner. Wel liet ook het operabezoek een stijging zien; het nam in een jaar met 13 procent toe naar 571 duizend in 2017.

In 2017 waren er 5,3 duizend muziektheatervoorstellingen te zien op de professionele podia. Het aantal musicalvoorstellingen steeg vergeleken met een jaar eerder met 13 procent naar 3,3 duizend. Het aanbod van opera’s groeide met 13 procent naar 2,0 duizend voorstellingen.

Daling bezoek aan toneel
Het toneelbezoek is in 2017 met 8 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Met 1,9 miljoen  bezoeken aan 11,5 duizend voorstellingen is zowel het aanbod als de belangstelling voor toneel sinds eind jaren negentig niet zo laag geweest. Ook dansvoorstellingen werden in 2017 minder goed bezocht dan een jaar eerder. Het aantal bezoeken aan de 2,6 duizend voorstellingen daalde met 7 procent naar 700 duizend.

 

Meer werk bij professionele podia
In 2017 werkten 22,6 duizend personen bij de professionele podia. Dit waren zowel werknemers als ingehuurd personeel en vrijwilligers en stagiaires. Dat is 4,2 procent meer dan een jaar eerder en een kwart meer dan in 2008. Een hoger aantal is door het CBS nog nooit gemeten. De meest recente toename is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal werknemers in loondienst. In 2017 waren dat er 8,1 duizend, bijna 600 meer dan in 2016 (+7,5 procent). Het aantal werknemers in loondienst is echter nog altijd bijna 2 duizend lager dan in 2008.

Ongeveer de helft van de nieuwe medewerkers in loondienst is technisch personeel. Ook het aantal vrijwilligers en stagiaires en het aantal ingehuurde krachten (zzp en uitzendkrachten) nam toe in 2017. Sinds 2008 zijn deze aantallen met respectievelijk 90 procent en 85 procent toegenomen.

In 2017 namen werknemers in loondienst 71 procent van de gewerkte uren voor hun
rekening. Vrijwilligers werkten 17 procent van het totale aantal uren, ingehuurde krachten 12 procent.

 

 

Bedrijfsomzet stijgt, inkomsten uit horeca groeien
Niet alleen het aantal bezoeken steeg in 2017, ook de bedrijfsomzet van de professionele podia ging omhoog naar 519 miljoen euro. Dit was 7 procent hoger dan een jaar eerder en lag een kwart boven de bedrijfsomzet van 2008. Deze omzetgroei is vooral te danken aan de groei van de publieksgebonden inkomsten. Daar onder vallen entree, garderobe en merchandising. In 2017 bedroegen deze inkomsten 328 miljoen euro, 15 procent meer dan in 2008. Nog sterker groeiden de inkomsten uit verhuur (78 procent) en de horecaopbrengsten (38 procent). Nooit eerder was de horecaomzet bij de podia zo hoog: 124 miljoen euro. Het aandeel subsidies in
de baten van de podia is al voor het derde jaar op rij stabiel (38 procent). In 2008 wa