CBS: Popmuziek blijft belangrijkste vorm van podiumkunst in Nederland

17 december 2020

Popmuziek blijkt nog steeds de belangrijkste vorm van podiumkunst in Nederland, op basis van het aantal activiteiten en bezoeken in podia in 2019. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek over podiumkunsten, dat het Centraal Bureau voor de Statisitek (CBS) op 17 december 2020 publiceerde.

 • Download hier de CBS tabellen met cijfers 'Voorstellingen en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, 2016-2019'
   
 • Bekijk hier het volledige nieuwsbericht op de CBS website.
   
 • De meest opvallende resultaten zijn:
   

Activiteiten en bezoeken podiumkunsten 2019

 • Totaal aantal activiteiten (54 duizend) stijgt licht ten opzichte van 2018: 1 procent.
 • Het totaal aantal bezoeken aan deze activiteiten (19,4 miljoen) stijgt met 3 procent t.o.v. 2018.
 • Popmuziek blijft veruit de grootste discipline, zowel in aantal activiteiten (ruim 15 duizend) als in aantal bezoeken (ruim 7,5 miljoen).
 • Concertbezoek (aan zowel klassiek als pop) daalt iets:
  -Klassieke muziek: 18,5 duizend minder (-1 procent).
  -Popmuziek: 80 duizend minder (-1 procent).
  De verklaring hiervoor is iets minder grote stadionconcerten in 2019. Deze stadions hebben zo’n grote capaciteit dat een concert meer of minder meteen het totaal beïnvloedt.

Werkgelegenheid podiumkunsten 2019

 • Aantal werkzame personen stijgt met 7 procent t.o.v. 2018, aantal VTE met 4 procent.
 • Deze stijging zit vooral in het aantal ingehuurde krachten (+12 procent). Ook het door hen gewerkte aantal uren nam toe (+10 procent).
 • Aantal werknemers in loondienst stijgt ook (+4 procent) en door hen gewerkte uren (+ 2 procent).
 • Aantal vrijwilligers nam eveneens toe (+3 procent ). Ook werkten zij samen meer uren dan een jaar geleden (+9 procent).
 • Werknemers in loondienst nemen verreweg de meeste gewerkte uren voor hun rekening: 68%.


Inkomsten en uitgaven podiumkunsten 2019

 • Baten (902 miljoen) en lasten (899 miljoen) hoger dan ooit eerder gemeten (beide +4 procent tov 2018) .
 • Bedrijfsomzet stijgt met 3 procent tov 2018. Vooral door groei zakelijke verhuur :  + 7 procent tov 2018. Publieksinkomsten + 3 procent.
 • Voor beide posten geldt: hoogste omzet ooit gemeten.
 • Aandeel subsidies in totale baten stabiel (35 procent).
 • Stijging personeelskosten (+4 procent) hangt samen met groei personeelsbestand (+5 procent). Toename in arbeidskosten voor ingehuurd personeel is daarvoor de belangrijkste oorzaak.
 • Totale inkoopwaarde is ook gestegen tov 2018. Programmakosten stijgen mee met de toename in activiteiten (+2 procent), maar vooral de overige inkoop, zoals voor de horeca, is sterk gestegen met 23 procent (van 15 naar 18 miljoen euro).

De cijfers hebben betrekking op zo'n 300 Nederlandse podiumorganisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofd- of nevenactiviteit hebben, naar genre en regio, over de jaren 2016-2019. Behalve data verzameld door het CBS zijn ook podiumgegevens gebruikt die verzameld zijn door de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Met deze partijen werkt het CBS samen in het samenstellen van de jaarlijkse cijfers voor het onderzoek Podiumkunsten.

Het CBS publiceerde een extra tabel (download hier) met uitsplitsingen van de podiumkunstdisciplines 'muziek' en 'muziektheater': muziek wordt gespecificeerd in 'klassieke muziek' en 'popmuziek' en muziektheater wordt gespecificeerd in 'musical', 'opera' en 'overig muziektheater'. De cijfers zijn gespecificeerd naar regio (landsdeel, provincie, vier grote gemeenten). De cijfers hebben voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 de status 'voorlopig'.