Bron

CBS

CBS: Popmuziek ook in 2021 de meest geprogrammeerde en bezochte podiumkunst

22 december 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de meest recente cijfers (2021) gepubliceerd van podiumorganisaties in Nederland waar professionele podiumkunsten worden vertoond.

In CBS StatLine vind je tabellen met cijfers over het aantal activiteiten, bezoeken, exploitatie en werkgelegenheid. Ook is er extra informatie opgenomen over de invloed van de coronasteungelden in 2021. De cijfers over activiteiten bezoeken zijn tevens uitgesplitst per regio en per genre, waaruit blijkt dat popmuziek nog altijd de meest geprogrammeerde en meest bezochte podiumkunst van Nederland is.

  • Cijfers over het aantal activiteiten en bezoeken zijn hier te vinden.
  • Cijfers over het aantal activiteiten en bezoeken, uitgesplitst naar genre en regio, zijn hier te vinden.
  • Cijfers over werkgelegenheid, baten en lasten zijn hier te vinden.
  • Cijfers over de impact van de coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van de professionele podia, naar podiumgrootte, zijn hier te vinden.

De door de VNPF verzamelde data van de aangesloten poppodia vanuit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) zijn ook in de CBS Podiumkunsten statistieken meegenomen. Andere bronnen zijn de podia aangesloten bij de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de eigen dataverzameling van het CBS bij overige professionele podia, waaronder ook stadions en evenementenhallen.