CBS publiceert Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2024Q1

4 juli 2024

Het CBS heeft cijfers over het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele en creatieve sector voor de jaren 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Deze tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tabellen bevatten een tijdreeks, voor werknemers gaat het om de periode van 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2024, voor zelfstandig ondernemers om de periode van 2010 tot en met 2022 en voor bedrijven om de periode van 2010 tot en met het tweede kwartaal van 2024.