Bron

AWVN

CO2-registratie mobiliteit halfjaar uitgesteld

7 november 2023

De inwerkingtreding van de CO2-registratie werkgebonden personenmobiliteit is met een halfjaar opgeschort naar 1 juli 2024.

De verplichte CO2-registratie betreft werkgevers met 100 werknemers. Zij zijn vanaf de inwerkingtreding van het besluit verplicht gegevens aan te leveren over het zakelijk- en woon-werkverkeer, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.

Het uitstel is het gevolg van het advies dat de Raad van State heeft uitgebracht. Dat is positief, maar de Raad van State vraagt om een aantal verduidelijkingen in de toelichting van het besluit – onder andere over de motivering en  inwerkingtreding van de grenswaarde voor zakelijk verkeer in 2030, over het voornemen om met een vierjaarlijkse cyclus de grenswaarden aan te scherpen en over de voorgestelde maatwerkregels.
De aanpassingen van de toelichting noodzaken de inwerkingtreding uit te stellen. Het advies van de Raad van State ziet alleen op aanpassingen in de toelichting en heeft verder dus geen effect op het besluit zelf.

Overgangsregime CO2-registratie

Hoewel de datum van het verplichte rapporteren verschoven is naar 1 juli 2024, mogen werkgevers er voor kiezen om gewoon wél al op 1 januari 2024 met de rapportage te starten. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas te starten op de dag dat de verplichting in werking treedt, dus 1 juli 2024, geldt dat de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 geëxtrapoleerd wordt naar het hele jaar.