Bron

VNO-NCW en MKB-Nederland

Commissie pleit voor forse verhoging sociaal minimum

6 juli 2023

Het bieden van bestaanszekerheid is een belangrijk grondbeginsel van ons land.

Het is bij de bepaling van het sociaal minimum belangrijk een aantal dingen in het oog te houden, zo zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het vrijdag uitgebrachte advies van de Commissie Sociaal Minimum. Zij wijzen erop dat ‘niet rond kunnen komen’ niet alleen met het inkomen te maken heeft, maar ook met andere zaken zoals het tekort aan woningen, waardoor wonen veel duurder is geworden.

Het moet bovendien aantrekkelijk blijven om vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Niet alleen omdat dat goed is voor de arbeidsmarkt en het eigen inkomen, maar vooral ook omdat mensen die werken gelukkiger en gezonder zijn, aldus de ondernemersorganisaties.

De commissie adviseerde vrijdag onder meer een forse verhoging van het minimumloon, de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Om armoede bij kinderen te bestrijden moet ook de kinderbijslag of het kindgebonden budget flink omhoog. Er is 6 miljard euro per jaar nodig om de tekorten bij huishoudens op de lossen, zo schrijft de commissie in haar advies aan minister Schouten.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is een aantal maatregelen waarnaar de commissie ook verwijst al in gang gezet, zoals de aanpak van flexibele arbeid, waarover afspraken zijn gemaakt tussen kabinet, vakbonden en werkgevers. Het minimumloon wordt in 2023 en 2024 al tussen de 10 en 30 procent verhoogd. Lees hier het advies