Compensatieregeling 2 en 3 in te dienen vanaf 7 februari, compensatieregeling 4 volgt

11 februari 2022

Vanaf maandag 7 februari tot en met woensdag 23 februari 2022 kan worden aangevraagd voor de compensatieregeling 2 en 3.

De regelingen bieden een financiële tegemoetkoming tot 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten.

Op 23 december 2021 informeerde het Fonds Podiumkunsten over de twee compensatieregelingen (2 & 3) voor misgelopen inkomsten door COVID-19 beperkingen. De precieze invulling van compensatieregeling 4, die zal gaan over de periode vanaf 1 februari 2022, wordt later deze maand bekend gemaakt.

Samenvatting Compensatieregeling 2

 • Compensatieregeling 2 heeft betrekking op de periode van 13 november tot 28 november 2021.
 • In die periode was de capaciteit maximaal 1.250 bezoekers per zaal en waren staande evenementen niet meer toegestaan.
 • Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van concerten en/of voorstellingen.

Meer informatie over Compensatieregeling 2
Deze regeling biedt een compensatie voor podia en festivals die te maken kregen met een beperking van de capaciteit als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 13 november tot en met 27 november 2021. Dat kan zijn doordat staande evenementen naar zittend moesten worden omgezet, of doordat de maximale capaciteit van 1250 bezoekers van toepassing was. Voor professionele podiumkunstactiviteiten is een compensatie voorzien van maximaal 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen opbrengsten.

De regeling geldt ook voor voorstellingen en/of concerten die voor deze periode stonden gepland, maar zijn geannuleerd als gevolg van de capaciteitsbeperkingen. Het is de bedoeling dat aanvragers ervoor zorgen dat de subsidie zo snel mogelijk terechtkomt bij uitvoerenden en zzp’ers.

Indiendata Compensatieregeling 2

 • Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf maandag 7 februari tot en met woensdag 23 februari 2022.

Wie komt voor deze Compensatieregeling 2 in aanmerking?

 • Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is voor de programmering van concerten en/of voorstellingen op een of meer locaties. Het gaat daarbij om podia en festivals.
 • Andere organisaties die concerten en/of voorstellingen programmeren, kunnen een aanvraag indienen mits zij kunnen aantonen dat zij artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering.
 • Er kan niet worden aangevraagd voor activiteiten door instellingen die meerjarig financieel ondersteund worden door het Fonds Podiumkunsten of door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eisen Compensatieregeling 2

 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde rechtspersonen: nv, bv, stichting of vereniging. Eenmanszaken, vof’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.
 • De regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die zijn gemaakt en uitgevoerd door professionele podiumkunstenaars.
 • Het gaat om concerten en voorstellingen die in Nederland zijn geproduceerd. Buitenlands aanbod komt dus niet in aanmerking voor deze regeling.

Welke gegevens zijn benodigd voor een aanvraag Compensatieregeling 2:

 1. Wat is de verkoopcapaciteit?
 2. Hoeveel kaarten zijn verkocht?
 3. Wat is de (gemiddelde) ticketprijs?

Hoe en wanneer kan Compensatieregeling 2 worden aangevraagd ??

 • Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf maandag 7 februari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 via het online aanvraagformulier in Mijn Fonds,
 • Aanvragen die het Fonds na 23 februari 2022 ontvangt, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer voorstellingen en/of concerten.
 • Alle aanvragen worden behandeld in één ronde.
 • N.B. Om subsidie aan te vragen, is er een inlogcode en wachtwoord nodig. Wie nog geen inlogcode en wachtwoord heeft kan die hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Budget en subsidiehoogte Compensatieregeling 2
Er is voor de gehele een budget beschikbaar van  €16.500.000,-
 

Samenvatting Compensatieregeling 3

 • Compensatieregeling 3 heeft betrekking op de periode van 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022.
 • Vanaf 19 december 2021 mochten er geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden. Tot 19 december mochten er alleen nog concerten en voorstellingen plaatsvinden vóór 17.00 uur.
 • Vanaf 26 januari 2022 mogen onder bepaalde voorwaarden weer concerten en voorstellingen plaatsvinden.
 • Vanwege de opstarttijd voor heropening vanaf de persconferentie, is het mogelijk compensatie aan te vragen voor geannuleerde concerten en voorstellingen tot en met 31 januari.
 • Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die producenten/organisatoren van professionele concerten en voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers

Meer informatie over ompensatieregeling 3
Deze regeling biedt een compensatie voor producenten en organisatoren van concerten en/of voorstellingen die te maken kregen met geleden verlies door COVID-19-maatregelen bij concerten en voorstellingen in de periode van 28 november 2021 tot 1 februari 2022. Binnen deze regeling is voor professionele podiumkunst activiteiten een compensatie voorzien tot 85% van verloren kaartverkoop inkomsten minus de wel ontvangen kaartverkoop.

Deze regeling geldt ook voor voorstellingen en/of concerten die in deze periode stonden gepland, maar zijn geannuleerd naar aanleiding van de capaciteitsbeperkingen. De bedoeling is dat het subsidie via aanvragers zo snel mogelijk terecht komt bij uitvoerenden en zzp’ers.

Indiendata Compensatieregeling 3

 • Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf maandag 7 februari tot en met woensdag 23 februari 2022.

Wie komt voor deze Compensatieregeling 3 in aanmerking?

 • Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die primair gericht is op het ontwikkelen en produceren van concerten en/of voorstellingen door professionele podiumkunstenaars, bijvoorbeeld een (muziek)theatergroep, ensemble of dansgroep.
 • Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd door een rechtspersoon die een producent van concerten of voorstellingen vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een managementbureau, boekingsbureau en platenmaatschappij.
 • Er kan niet worden aangevraagd door instellingen die meerjarig financieel ondersteund worden door het Fonds Podiumkunsten of door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor welke activiteiten is Compensatieregeling 3 bedoeld?
Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming voor:

 • concerten en voorstellingen die in de periode van 28 november tot 19 december 2021 nog hebben plaatsgevonden voor 17.00 uur;
 • concerten en voorstellingen die in de periode van 26 januari tot 1 februari 2022 hebben plaatsgevonden voor 22.00 uur;
 • concerten en voorstellingen die stonden gepland voor de periode van 28 november 2021 tot 1 februari 2022, maar zijn geannuleerd vanwege de aangekondigde beperkingen.

Eisen Compensatieregeling 3

 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde rechtspersonen: nv, bv, stichting of vereniging. Eenmanszaken, vof’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.
 • De regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die zijn gemaakt en uitgevoerd door professionele podiumkunstenaars.
 • Het gaat om concerten en voorstellingen die in Nederland zijn geproduceerd. Buitenlands aanbod komt dus niet in aanmerking voor deze regeling.

Welke gegevens zijn benodigd voor een aanvraag in Compensatieregeling 3:

 1. Wat is de verkoopcapaciteit?
 2. Hoeveel kaarten zijn verkocht?
 3. Wat is de (gemiddelde) ticketprijs?

Hoe en wanneer kan Compensatieregeling 3 aangevraagd worden?

 • Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf maandag 7 februari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 via het online aanvraagformulier in Mijn Fonds.
 • Aanvragen die het Fonds na 23 februari 2022 ontvangt, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer voorstellingen en/of concerten.
 • Alle aanvragen worden behandeld in één ronde.
 • N.B. Om subsidie aan te vragen, is er een inlogcode en wachtwoord nodig. Wie nog geen inlogcode en wachtwoord heeft kan die hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Budget en subsidiehoogte Compensatieregeling 3
Er is een budget beschikbaar van € 66.500.000,-
 

Compensatieregeling 4 (in ontwikkeling)

 • Compensatieregeling 4 heeft betrekking op de periode vanaf 1 februari 2022.
 • In deze periode geldt de 1,5 meter afstand maatregel en een maximum van 1250 bezoekers per zaal.
 • Staande evenementen zijn niet toegestaan.
 • Tot slot mogen er na 22.00 uur geen activiteiten plaatsvinden.
 • Deze regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die doorgang vinden en niet voor concerten die geannuleerd worden.
 • Precieze voorwaarden en uitzonderingen hierop worden later bekend gemaakt.

Bij compensatieregeling 2, 3 en 4 gaat het om professionele live-voorstellingen en -concerten, met uitzondering van activiteiten van meerjarig gesubsidieerde instellingen, vergunningsplichtige evenementen en buitenlandse producties.