Conceptvisie leergebied Kunst en Cultuur voor Curriculum.nu bijgesteld

21 juni 2018

Op basis van alle geleverde input in de eerste consultatieperiode, heeft het LKCA ontwikkelteam Kunst en Cultuur de conceptvisie voor het leergebied bijgesteld.

De conceptvisie wordt pas definitief vastgesteld aan het eind van het ontwikkelproces, omdat ook volgende stappen nog van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke visie. Het is nu niet meer mogelijk te reageren op de conceptvisie. Op dit moment vraagt het ontwikkelteam om feedback op de volgende fase in het traject, de grote opdrachten. Tot en met 6 juli is het speciale feedbackformulier beschikbaar op de website van Curriculum.nu. 

Lees hier verder