Bron

AWVN

Concurrentie om personeel jaagt werkgevers op kosten

24 april 2024

Concurrentie om personeel te werven en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken.

Vooral financiële middelen zoals een aanbrengpremie en hoger inschalen zijn populair, maar ook persoonlijke aandacht en het verbeteren van de werk-privé-balans behoren tot de ingezette middelen. Dat blijkt uit het onderzoek: ‘Meer doen met wat je in huis hebt. AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten 2024′, van werkgeversvereniging AWVN.

In 2023 deed AWVN ook al onderzoek naar arbeidsmarktkrapte. Net zoals toen blijkt dat werkgevers vooral krapte ervaren als het gaat om functies in de techniek, productie en de ICT, met name op mbo-niveau. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om nieuw personeel te vinden met werkervaring – werkenden die relatief snel zelfstandig aan de slag kunnen. Van de werkgevers verwacht 57% dat de krapte aanhoudt, 31% verwacht zelfs grotere tekorten.

Werkdruk neemt toe door personeelstekorten

Tachtig procent van de werkgevers zegt dat de werkdruk binnen de organisatie toeneemt door personeelstekorten. Dit leidt tot een vicieuze cirkel: hoge(re) werkdruk kan zorgen voor meer verzuim, zodat het werk met nog minder mensen gedaan moet worden. De werkdruk loopt dan verder op. Daarnaast heeft het personeelstekort gevolgen voor de productie of dienstverlening: bij bijna de helft van de werkgevers staat de kwaliteit daarvan onder druk. Een kwart van de werkgevers geeft zelfs aan producten of diensten niet te kunnen leveren.

Meer lezen? Klik hier.