Conferentie Veilig de Vloer op stelt grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in de culturele sector aan de orde

19 mei 2022

Deze conferentie werd georganiseerd om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in de culturele sector aan de orde te stellen en de aanpak hiervan te bespreken.

  • Zie hier onze eigen notitie over omgangsvormen.

Tijdens de opening reikte Ernestine Comvalius het door de NAPK gemaakte beleidskader Veilig de vloer op uit aan staatssecretaris Uslu. Dit beleidskader is ontwikkeld voor en door podiumkunstproducenten en biedt hen concrete handvatten om zelf beleid te maken op het gebied van sociale veiligheid. Het beleidskader is op te vragen bij de NAPK.

Ook werd aandacht besteed aan de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten die in maart jl. is opgericht om podiumkunstproducenten hierbij te ondersteunen. De website van deze stichting (www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl) werd tijdens de conferentie officieel gelanceerd.