Bron

VNPF

Convenant Gehoorschade: hoe zat het ook alweer met meten, loggen en aanleveren data?

14 december 2023

Convenant Gehoorschade: hoe zat het ook alweer met meten, loggen en aanleveren data?

Onlangs is het vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek getekend hoe zit het met de verplichtingen te meten, te loggen en data aan te leveren.

Indien je lid bent van één van de convenantpartijen (VNPF-leden zijn dat) dien je metingen aan te leveren die aantonen dat je aan het convenant voldoet. Dit kan door jullie gegevens aan te leveren bij SoundSKEN. Hoe die gegevens worden verwerkt lees je verder hieronder. Gegevens aanleveren aan SoundSKEN kan op verschillende manieren, dit is afhankelijk van jullie meetsysteem.

De gegevens die je bij SoundSKEN aanlevert worden gebruikt om twee verschillende types rapportages te maken. Buiten deze expliciet aangegeven gevallen wordt geen informatie verstrekt aan derden.

Rapportage aan het ministerie van VWS

Ieder kwartaal wordt er door SoundSKEN aan het ministerie gerapporteerd in een zogenaamde voortgangsrapportage. Hierbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. Het overzicht dat wordt verstrekt geeft alleen aan hoeveel aangesloten partijen rapporten via SoundSKEN (dus niet welke, alleen het aantal per vereniging) en de cumulatieve gegevens van deze partijen. Deze gegevens zijn dus niet te herleiden naar individuele metingen, locaties of organisaties.

Rapportage aan convenantspartners

De aangesloten brancheorganisaties, zoals de VNPF, kunnen ieder kwartaal een overzicht van de leden van hun vereniging die via SoundSKEN rapporteren krijgen. Zoals hierboven ook aangegeven krijgen deze organisaties ook te zien hoeveel uren er in die periode is gemeten, en hoeveel uren daarvan binnen de norm is gebleven. Met deze informatie kunnen de verenigingen ervoor zorgen dat ze leden die niet rapporteren kunnen benaderen, en leden waarbij er regelmatiger overschrijdingen zijn kunnen assisteren bij het voldoen aan de norm uit het convenant.

SKEN maakt met individuele brancheorganisaties afspraken over het verstrekken van deze gegevens. Op het moment van schrijven zijn deze afspraken alleen met de VNPF en VVEM gemaakt, de overige brancheorganisaties krijgen dus nog geen rapportages, maar dit kan in de toekomst veranderen.