Corona: mag je een vaccinatiebewijs verplichten?

25 februari 2021

Particuliere instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om eigen beleid te maken voor toegang tot voorzieningen, zoals festivals en concerten of zorg- en onderwijsvoorzieningen. Mogen zij ook om een vaccinatiebewijs vragen?

Als de instelling een bezoeker weigert die geen vaccinatiebewijs laat zien, kan de bezoeker bij het College voor de Rechten van de Mens klagen dat de geweigerde toegang verboden onderscheid oplevert. Namelijk strijdig met het grondrecht om vaccinatie te weigeren om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. Dat kan nog steeds als de overheid straks misschien zegt dat het vragen van een vaccinatiebewijs mag. Zie voor een experiment hier.

Het maken van in dit geval indirect onderscheid is alleen níet verboden als dit objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel. Zoals economische belangen of de bescherming van de gezondheid van bezoekers of patiënten. En als de middelen voor het bereiken van dit doel geschikt en effectief zijn, terwijl er geen minder ingrijpende alternatieven zijn (zoals soms een negatieve sneltest). Het belang van de gezondheidsbescherming moet bovendien zwaarder wegen dan een grondrecht als de vrijheid van godsdienst. Bij een oordeel hierover zal een medische onderbouwing van het besmettingsrisico een doorslaggevende rol spelen. Net als het effect van het te toetsen beleid op dat risico.

De Gezondheidsraad heeft recentelijk een afwegingskader geschetst voor de inzet van vaccinatiebewijzen.

Lees hier het verdere advies