Corona update 11 maart

12 maart 2020

Nederland telt inmiddels 382 officiële besmettingen met het coronavirus, 4 mensen zijn overleden als gevolg van het virus. Ondertussen zijn in Brabant dance events, concerten, festiviteiten, betaald voetbalwedstrijden en andere grote bijeenkomsten verboden.

Wie een middelgroot evenement heeft georganiseerd de komende tijd, doet er verstandig aan om het afwegingskader evenementen van de overheid door te nemen.

Liquiditeitspakket
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met de overheid in gesprek over een extra liquiditeitspakket, voor als de problemen met het coronavirus verder oplopen in Nederland. VNPF is lid van MKB-Nederland en heeft zich inmiddels gemeld. 
Lees hier meer

Pinnen tegen corona
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept op om verdere verspreiding van het virus te voorkomen door te pinnen. Betaal met pin en wissel contant geld alleen uit zonder handcontact.

Thuiswerken
‘Werkgevers in Noord-Brabant werken -waar mogelijk- graag mee aan de oproep om thuis te werken om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de oproep van premier Rutte. Ondertussen zijn zij met de overheid in gesprek over een extra liquiditeitspakket.
Lees hier meer 

‘Corona-advies Noord-Brabant vraagt om goed overleg met werkgever’
Het RIVM heeft inwoners van Noord-Brabant geadviseerd om vanaf nu thuis te blijven in het geval ze klachten hebben als koorts, hoesten en verkoudheid. Werknemers met klachten die om deze reden niet naar het werk gaan, moeten dit bij hun werkgever melden. 
 

Opinieblad Forum zette 4 dingen op een rijtje waar organisaties nu al aan kunnen werken om straks beter uit de coronacrisis te komen

Werktijdverkorting
Als je bedrijf deels stilstaat, kun je er over denken om aanspraak te maken op werktijdverkorting (WTV). Daarvoor moet er minstens 20 procent minder arbeidscapaciteit nodig zijn. De WTV kan aangevraagd worden van 2 tot 24 weken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een vergunning wordt afgegeven voor maximaal zes weken. Veel informatie over de aanvraag van werktijdverkorting staat ook in de brochure van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Force majeur
Het is een long shot, maar soms kun je aanspraak maken op overmacht, force majeur, als het niet lukt om een contract na te leven wegens invloeden van het Corona-virus. Daarvoor moet wel een force majeur-clausule in het contract zitten. Een standaard clausule beëindigt of schort een contract op bij een buitengewone gebeurtenis waardoor een bedrijf niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Juristen bevelen wel aan om goed bij te houden wat je hebt gedaan om het risico te beperken, daarmee sta je sterker in en eventuele procedure.

Kredietverzekering
Ga na of je een kredietverzekering hebt en hoe die in elkaar zit. Een kredietverzekering beschermt een bedrijf tegen het risico van niet-betaling door wanbetaling of faillissement. Er is een aantal varianten, maar de omzetverzekering is de meest uitgebreide en meest gebruikelijke kredietverzekering. Hierbij wordt de gehele omzet verzekerd tegen het niet-betalen door klanten. Het coronavirus is daarbij geen extra probleem. Informatie over wat een verzekering wel en niet dekt staat in deze Q&A van het Nederlands Verbond van Verzekeraars.

Praat met je bank
Neem op tijd contact op met bank voor overbruggingskrediet of uitstel van aflossing.  Uiteindelijk bepaalt elke bank zelf per geval wat ze doet. Er wordt ook gekeken of processen rond overbruggingskredieten versneld kunnen worden door middel van borgstelling of garanties van de overheid. Een mogelijke weg is om te kijken of banken de BMKB-regeling van de overheid hiervoor kunnen benutten. Die bestaat al, wordt ook gebruikt in de PFAS-crisis, en dat is eenvoudiger dan allerlei nieuwe dingen verzinnen.