Corona update 3 maart

4 maart 2020

De teller van het aantal besmettingen met het coronavirus is in een paar dagen tijd opgelopen van 2 naar 24. Allerlei organisaties nemen verscherpte hygiënemaatregelen. Het kabinet komt vandaag (3-3-2020) in crisisberaad bijeen. 

Op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland is een pagina ingericht Deze zullen worden bijgewerkt als er relevant nieuws is. Ook krijgt de VNPF via MKB-Nederland geregeld een update. We beoordelen per keer of het zinvol is dat met de VNPF-leden te delen.  

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een protocol gemaakt, een handreiking met een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen.

Deze gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuiswerken enz. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties. 

Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer is HIER te lezen of download de pdf.

Crisisnummer 
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351.

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

KvK over Corona
De Kamer van Koophandel heeft een overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

RIVM over corona
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het coronavirus:

Daarnaast heeft het RIVM een up-to-date Q&A-pagina beschikbaar gesteld.

En hier kan je  de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld volgen:

Daarnaast houdt RIVM deze pagina up-to-date met handelingswijze voor (bedrijfs)artsen.

De bijlage 'Arbo-infactberichten' is zeer bruikbaar voor bedrijfsartsen

Rijksoverheid over corona
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers. En hier is een totaaloverzicht te vinden van het dossier Coronavirus Covid-19.

Reisadvies Buitenlandse Zaken over China
Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt het reisadvies voor China bij.

Reisrestricties per land van IATA
Handige informatie voor reizigers: alle reisrestricties per land van de International Air Transport Association.

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting
Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.

WHO over broodje-aap-verhalen corona
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft een pagina opgericht om broodje-aap-verhalen over het coronavirus te ontkrachten (in het Engels).

WTV en Force Majeure 
Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

AWVN over het coronavirus en werk
AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever