Corona update 6 maart / FAQs o.a. over annuleringen

10 maart 2020

Het VNPF-bureau kreeg de vraag: ‘Moeten glazen, hard cups anders gespoed worden i.v.m. het coronavirus?’ Daarover hebben we contact gehad met het RIVM, antwoord: indien je de reguliere hygiëne richtlijnen volgt – en dat doen jullie natuurlijk allemaal – is er (met de kennis die er nu is) geen reden voor extra maatregelen. Het virus heeft buiten het lichaam nauwelijks overlevingskansen. 

VNPF benadrukt dat er geen reden is voor paniek of welke vorm van uitsluiting of discriminatie dan ook.

Het VNPF-bureau zet hieronder nog maar eens wat zaken en FAQ’s op een rij. Enige overlap met eerdere berichtgeving is onvermijdelijk.

RIVM
Het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) blijft de belangrijkste informatiebron voor Nederland voor hygiëne en gezondheid. Het RIVM adviseert voor nu vooral de algemene hygiënemaatregelen goed toe te passen en alert te zijn. Mocht je zelf symptomen opmerken, dan adviseren zij om contact met de huisarts op te nemen. De belangrijkste adviezen: Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus (COVID-19) op de site van het RIVM:

Andere waardevolle links:

VNO-NCW deelt enkele nuttige tips voor organisaties:

De Rijksoverheid deelt op onderstaande pagina's ook veel vragen en antwoorden:

WERKTIJDVERKORTING

Wanneer kun je werktijdverkorting aanvragen?
De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20% lager is dan normaal, vanwege de effecten van het coronavirus en de getroffen maatregelen.
 

FAQ’s ALGEMEEN

Wat zijn de symptomen van coronavirus (COVID-19)? Waar  moeten we op letten?
Hiervoor verwijst het VNPF-bureau je naar de website van het RIVM. In de sectie ‘Vragen over je gezondheid’ deelt het RIVM meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Welke (voorzorgs)maatregelen moeten we nemen om het virus tegen te gaan of te voorkomen?
VNPF volgt de ontwikkelingen op de voet en volgt de richtlijnen van het RIVM. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment: Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Het RIVM adviseert in Nederland alleen mondkapjes voor medisch personeel.

Hoe kunnen we onze medewerkers informeren?
VNPF adviseert leden om, bijvoorbeeld via een interne memo, medewerkers te informeren over de huidige stand van zaken, eventuele ontwikkelingen en de te nemen hygiënemaatregelen. VNPF adviseert ook vaker de handen wassen, zoals ook telkens na het afronden van bijvoorbeeld reinigingswerk. Ga vooral het gesprek aan met je medewerkers en kijk waar je eventuele extra hygiënemaatregelen kan toepassen om het virus te voorkomen of tegen te gaan. Denk als organisatie ook goed na over extra maatregelen, gezien het type bedrijf wat je voert. Is er een medewerker in een risicogebied geweest? Wees dan als organisatie extra alert en houdt rekening met voorzorgsmaatregelen.

In hoeverre kunnen we medewerkers verplichten mee te werken aan onderzoek om te kijken of zij het virus hebben?Jullie kunnen medewerkers niet zomaar verplichten om mee te doen aan een onderzoek, dit kan alleen de GGD. Zonder overheidsmaatregelen kunnen alleen in vrijwilligheid afspraken worden gemaakt. Jullie kunnen medewerkers eventueel toegang ontzeggen bij vermoedens van symptomen zolang er geen duidelijkheid bestaat. Dan moeten jullie de medewerker wel doorbetalen. Een bedrijfsarts kan jullie eventueel van advies voorzien als het gaat om de medische situatie van jullie medewerker en jullie organisatie. Indien een individuele medewerker besmet is geraakt, dan is hii/zij ziek en wordt loon doorbetaald. Neem dan contact op met de bedrijfsarts of GGD.

Wij vermoeden symptomen bij onze bezoeker(s). In hoeverre kunnen we bezoekers verplichten mee te werken aan onderzoek om te kijken of zij het virus hebben? Mogen wij bijvoorbeeld onze bezoekers vragen om zich te (laten) temperaturen?
Jullie kunnen bezoekers niet zomaar verplichten om mee te doen aan een onderzoek, dit kan alleen de GGD. Zonder overheidsmaatregelen kunnen alleen in vrijwilligheid afspraken worden gemaakt. Jullie kunnen bezoekers niet zomaar de toegang ontzeggen, daarom zijn hygiënemaatregelen zo belangrijk.

Moeten we extra maatregelen treffen jegens toeleveranciers?
Nee, ook daar gelden de hygiëne regels. Volgens het RIVM is kans dat mensen besmet raken via geld of pakketjes erg klein. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

Hoe waarschijnlijk is de overdracht van het coronavirus via voedselconsumptie of contact met grondstoffen?
Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is overdracht van het virus via voedsel naar de mens onwaarschijnlijk. De transmissie van reeds bekende coronavirussen aan mensen vindt gewoonlijk via de lucht als druppelbesmetting plaats.

Moeten we extra hygiënemaatregelen nemen voor voedselbereiding?
Er moet, net zoals altijd, rekening worden gehouden met de naleving van de algemene hygiënevoorschriften.VNPF verwijst je hiervoor ook naar de reguliere hygiëneregels.

Waar kunnen we terecht voor meer informatie?
VNPF adviseert organisaties om de website van het RIVM nauwlettend in de gaten te houden. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

 

FAQ’s ANNULERINGEN

Wie bepaalt er of er in het geval van een besmetting een ‘lockdown’ noodzakelijk is en wie bepaalt of we onze organisatie in dit geval moeten sluiten?
Dit wordt bepaald door de lokale- of nationale overheid.

Krijgen we compensatie voor een eventuele sluiting?
Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting.

Wanneer kunnen we werktijdverkorting aanvragen?
De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20% lager is dan normaal, vanwege de effecten van het coronavirus en de getroffen maatregelen.

Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Wat kunnen organisaties doen bij een 'lockdown' van de organisatie richting medewerkers?
VNPF adviseert organisaties om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op de volgen. In veel gevallen betekent een lockdown dat medewerkers niet meer naar werk mogen komen, of het pand of terrein niet mogen verlaten en daardoor niet naar huis kunnen. Als organisatie ben je wel verplicht om de medewerkers door te betalen. Aanwezige medewerkers moeten doorwerken en garant staan voor goede zorg voor de bezoekers die op dat moment aanwezig zijn. Als organisatie moet je ervoor zorgen dat de medewerkers dit naar vermogen op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen, bijvoorbeeld door extra hygiënemaatregelen toe te passen. Volg hiervoor de richtlijnen van het RIVM.

Wat kunnen organisaties doen bij een lockdown van de organisatie richting bezoekers?
VNPF adviseert organisaties om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op de volgen. In veel gevallen betekent een lockdown dat bezoekers het pand of het terrein niet mogen verlaten. De ontvangende organisatie heeft een zorgplicht, maar daar staat wel een betaling tegenover. Mocht je als organisatie geen diensten kunnen bieden en moeten annuleren, dan is de omzetschade voor de organisatie. Indien de organisatie door een/de bezoeker(s) aansprakelijk worden gesteld, dan moet er per situatie bekeken worden of er op basis van de situatie of contractuele afspraken een beroep kan worden gedaan op overmacht.

Wat kunnen organisaties doen bij een lockdown van een regio?
VNPF adviseert organisaties om de aanwijzingen van de autoriteiten op de volgen. Per situatie zal de overheid passende maatregelen presenteren. Eventueel is werktijdverkorting een mogelijkheid na een eigen risicoperiode. Dit is per situatie verschillend en op dit moment nog niet aan de orde.

Als onze  medewerkers niet meer kunnen komen, bijv. door ziekte of lockdown, en onze  organisatie daardoor niet meer kan leveren, is er dan sprake van overmacht?
Als medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever loon verschuldigd.

Wat moeten we doen als een medewerker niet kan komen werken (bijv. omdat ie vast zit in een ander land/hotel/besmet gebied)? Voor wiens (financiële) risico komt dat?
Als een medewerker niet kan komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever gewoon het loon verschuldigd.

Wie betaalt de verletkosten van je medewerker bij quarantaine. Gaat het dan om een ziekmelding, om (onbetaald?) verlof of om extra vrije dagen?
Als een medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn/haar schuld om, dan is de werkgever loon verschuldigd. De organisatie moet dus zorgdragen voor de verletkosten.

Kunnen wij ons beroepen op overmacht als wij onze organisatie moeten sluiten vanwege de gevolgen van het coronavirus?
Nee, behalve als het voortkomt uit noodmaatregelen van de overheid. Maar we weten nog niet welke maatregelen Nederland treft. Dat hangt van de situatie af.

Onze organisatie loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
VNPF adviseert je verzekeraar te checken.

Wij hebben als werkgever een WGA-verzekering. Onze medewerkers zijn ziek geworden door het coronavirus. Kunnen wij een beroep doen op deze verzekering?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Vanwege vrees voor het coronavirus kunnen onze medewerkers geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Hoe ga je om met annuleringen van bezoekers?
Accommodaties hanteren bij boekingen algemene voorwaarden, waarin duidelijk staat welke partij onder welke omstandigheden kan annuleren. Betaalt een annuleringsverzekering in dit geval de annuleringskosten? Natuurrampen en epidemieën zijn uitgesloten van bijna elke verzekering. Mocht je in een dergelijke situatie komen, dan adviseert VNPF om het bespreekbaar te maken met je bezoeker en de mogelijkheden te bespreken.

Heeft het VNPF-bureau een stappenplan/calamiteitenplan als het corona virus in onze organisatie is uitgebroken?
VNPF adviseert in dat geval de instructies van de (lokale) autoriteiten op te volgen.