Coronabijlage bij Handboek Loonheffingen 2020

23 februari 2021

De Belastingdienst publiceert een bijlage bij het Handboek Loonheffingen 2020 met de impact van coronamaatregelen op de loonheffingen over het afgelopen jaar op een rij.

Bij het verschijnen van het Handboek Loonheffingen 2020 was het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van september nog niet van kracht. Er is echter wel met terugwerkende kracht over heel 2020 het een en ander gewijzigd in de regels omtrent loonheffingen. De Belastingdienst heeft nu een bijlage gepubliceerd bij het Handboek waarin deze wijzigingen op een rij zijn gepubliceerd.

In de bijlage komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
 • Aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
 • Uitstel van betaling van belastingschulden
 • Betaalverzuimboetes blijven achterwege
 • Deblokkering G-rekening verruimd
 • Verlaging van het gebruikelijk loon
 • Grensarbeiders, thuiswerkdagen
 • Verruiming vrije ruimte
 • Vaste kostenvergoedingen mogen ook doorlopen m.u.v. 30% regeling
 • Vaste reiskostenvergoedingen mogen doorlopen
 • Onbelaste vergoeding mondkapjes

Het volledige document is te downloaden bij de Belastingdienst.