Coronacijfers stijgen door: nog geen consequenties voor live muzieksector

13 oktober 2022

De coronacijfers stijgen door. De toename is overal zichtbaar. 

In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 23%. Ook in de ziekenhuizen liggen steeds meer mensen door COVID-19. Juist voor kwetsbare groepen mensen brengt de huidige situatie extra risico’s met zich mee. Op de IC (intensive care)’s is het nog steeds relatief rustig. De ziekenhuisbezetting is nu vergelijkbaar met het aantal mensen dat tijdens de piek van de zomergolf van dit jaar in het ziekenhuis lag. Ook het aantal meldingen van besmette bewoners van verpleeghuizen ligt op bijna hetzelfde niveau als tijdens de piek van de zomergolf.

Nog geen preventieve maatregelen
Er is nog geen plicht om preventieve maatregelen toe te passen. 

Maatregelenladder
Het kan geen kwaad de maatregelenladder , zoals we die in de vulturele en creatieve sector hebben bedacht, weer eens tot je door te laten dringen.