Coronaherstelfonds EU

3 maart 2021

Vorige week keurde de Tweede Kamer het zogenaamde eigenmiddelenbesluit goed. Daardoor kan de Europese Commissie straks geld lenen op de kapitaalmarkt om het EU-Herstelfonds te vullen. 

Het EU-Herstelfonds kan een belangrijk instrument zijn dat bijdraagt aan het economische herstel van de Nederlandse economie, waarmee toekomstgerichte plannen omtrent verduurzaming, digitalisering, vaardigheden en onderzoek en innovatie mede gefinancierd kunnen worden.

Nederland maakt aanspraak op ongeveer 5,6 miljard euro. Om de gelden te ontvangen moeten lidstaten nationale herstelplannen met investeringsprojecten en structurele hervormingen indienen bij de Europese Commissie. Nederland heeft ervoor gekozen om dit aan het volgende kabinet te laten. Er is ca. 3 jaar de tijd.

In de beleidstekst van het Herstelfonds wordt het belang van de cultuursector nauwelijks genoemd.