Coronamaatregelenladder Taskforce CCS

7 juli 2022

Er zijn nieuwe maatregelenladders gemaakt om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie. 

Zie hier de maatregelenladder van de:

Maatregelen per risiconiveau
De ladders zijn onderverdeeld in verschillende risiconiveaus. Per risiconiveau worden er maatregelen voorgesteld om overdracht van het coronavirus te voorkomen. Het gaat bij lage risiconiveaus om preventieve maatregelen die bij hogere risiconiveaus kunnen worden aangevuld met interventies.

Passende compensatie
De maatregelen die bij hogere risiconiveaus zijn opgenomen hebben grote impact op de mogelijkheid om nog publiek te ontvangen en zullen aanzienlijke derving van inkomsten tot gevolg hebben. De sector kan deze maatregelen dan ook alleen treffen wanneer de overheid hier passende compensatie tegenoverstelt.