Creatieve Coalitie publiceert blauwdruk om lokaal belangen te behartigen

4 maart 2024

Creatieve Coalitie publiceert blauwdruk om lokaal belangen te behartigen

Wat moet je vooral wel én niet doen als beginnende belangenbehartiger in een gemeente? Dat hebben de leden van de Creatieve Coalitie Rotterdam onderzocht.

Afgelopen jaar verenigde een groep Rotterdamse culturele en creatieve makers zich om met één stem te spreken richting overheid, politiek en werkverschaffers. Hun bevindingen en waardevolle lessen zijn inmiddels gebundeld in een blauwdruk. Deze blauwdruk spoort werkenden aan om ook in andere gemeenten de belangen te behartigen van culturele en creatieve makers.

De belangen van werkenden in de culturele en creatieve sector worden te vaak over het hoofd gezien, zo constateerde eerder de Sociaal-Economische Raad en Raad voor Cultuur in het rapport ‘Passie Gewaardeerd‘. Ook de Rotterdamse gemeente is zich hiervan bewust. In 2021 werd een motie aangenomen van PvdA-raadslid Co Engberts om werkenden in de stad een stem te geven in de vorming van het Rotterdamse cultuurbeleid. De gemeente Rotterdam greep dit verzoek met beide handen aan en verzocht De Creatieve Coalitie om een pilot op te richten van een kernteam van lokale belangenbehartigers: de Creatieve Coalitie Rotterdam. Een uniek initiatief om werkenden juist ook op lokaal niveau inspraak te geven in het cultuurbeleid. Circa 60 procent van het totale cultuurbudget in Nederland wordt immers lokaal gefinancierd.

De kracht van ontmoetingen

Het kernteam bestaat uit culturele en creatieve makers die de stad door en door kennen. Afgelopen jaar organiseerden ze allerlei soorten bijeenkomsten, van meet-ups tot aan sessies om werkenden in contact te brengen met fondsen (Cultuur Boost Geld). Fysieke bijeenkomsten bleken noodzakelijk om problemen op te halen en behoeftes te signaleren. “Dat levert verreweg de beste inzichten op én draagt bij aan het vormen van één stem binnen de community”, aldus de Rotterdamse belangenbehartigers.

Groot gat tussen droom en daad

Het team signaleerde gaandeweg de pilot dat de belevingswereld van politiek en overheid “ver af staat” van de belevingswereld van Rotterdamse (mogelijk)makers en uitvoerenden. Het kernteam concludeert: “Wij hebben onder werkenden gesignaleerd dat zij problemen ervaren met het aanvragen van fondsen, het professionaliseren van de beroepspraktijk, het effectief overbrengen van de eigen ideeën op anderen en dat er sprake is van een gebrek aan kennis over de financiële- en subsidiemogelijkheden en over auteursrechten als maker.” Ook hebben zij verschillende behoeften geïdentificeerd. “De behoefte van werkenden om hulp te krijgen bij het hanteren van Fair Pay, hulp bij ondernemerschap en de behoefte om op een betaalbare plek te kunnen maken of anderen te ontmoeten.”

Stappenplan

Deze pilot heeft twee belangrijke resultaten opgeleverd. Ten eerste, een Rotterdamse community van culturele en creatieve makers waarvan de belangen kunnen worden behartigd. Ten tweede, een blauwdruk voor het opzetten van belangenbehartiging in andere gemeenten. De kern van de blauwdruk bestaat uit een acht stappenplan waar werkenden in andere gemeenten ook mee aan de slag kunnen.

  1. Definieer een duidelijke missie
  2. Breng de doelgroep in kaart
  3. Breng de stakeholders en politieke situatie in kaart
  4. Stel een communicatieplan op en treed in contact
  5. ‘Plan, do, check, act’: haal kennis op, analyseer en pas je strategie aan
  6. Definieer beleidsoplossingen
  7. Denk na over de financieringsmix
  8. Blijf bouwen aan de community, laat je stem horen en realiseer verandering

De blauwdruk is nú te downloaden

Het kernteam bestaat uit Gordon Sana, Aïssatou Traoré, Fabie Soares, Jan Pier Brands, Monique Dikmoet, Rajiv Bhagwanbali, Tyrone Rickey-Lee en Xavier Assegaf. De pilot werd gefinancierd door de Gemeente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Benieuwd geworden naar de bevindingen? Het gedetailleerd stappenplan met waardevolle lessen en aanbevelingen is vanaf nu openbaar te downloaden.

Download de blauwdruk