Bron

cultuurmarketing.nl

Crisis baart cultuurmarketeer zorgen

22 november 2022

Inflatie, vergrijzing en toenemende concurrentie zorgen voor een terugloop van de bezoekersaantallen. Cultuurmarketeers maken zich zorgen: hoe blijf je als culturele organisatie relevant in tijden van crises?

Ruim vijfhonderd respondenten werkzaam in de culturele sector beantwoordden in oktober 2022 de enquêtevragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek naar de actuele staat van het cultuurmarketing vakgebied. In een serie van vijf artikelen zet Cultuurmarketing de belangrijkste ontwikkelingen die uit het onderzoek naar voren komen, toegelicht. Deel 1: tijden van crisis baart cultuurmarketeers zorgen.

(Terug)winnen van publiek is grootste uitdaging

Marketeers werkzaam in de culturele sector maken zich zorgen: hoe blijf je als culturele organisatie relevant in tijden van crises? De afnemende koopkracht, de onzekerheid van een nieuwe COVID-uitbraak, stijgende (in)koopprijzen en de uiteenlopende/toenemende concurrentie zorgen voor een terugloop van de bezoekersaantallen.

Wanneer respondenten gevraagd wordt naar de grootste uitdaging voor hun organisatie voor het komende jaar staat het terugwinnen/bereiken van publiek dan ook op nummer één. De (nasleep van de) coronacrisis zorgde voor een terugloop van de bezoekersaantallen en daar komt de huidige financiële crisis bovenop: “Door de levenskosten die enorm gestegen zijn, wordt het een uitdaging om mensen nog steeds warm te maken om naar ons te komen. Er zal heel wat bespaard worden en we vrezen dat we hierdoor buiten de boot zullen vallen.”

Naast het op peil krijgen van de bezoekersaantallen, zetten veel respondenten in op het aanboren van nieuwe doelgroepen. De tweede grootste uitdaging die daarom genoemd wordt, is een breder publieksbereik. Hierbij wordt er met name gesproken over een jongere en een cultureel diverse doelgroep: “Nu we sinds maart 2022 weer volledig open kunnen, merken we dat mensen soms even niet meer weten dat we nog bestaan en dat er een jonge generatie rondloopt die tijdens de coronacrisis 18 is geworden, en nog nooit uit eigen beweging in een poppodium of concertzaal is geweest.”

Lees hier verder