Crisis in de beveiligingsbranche. Wie beveiligt de festivals?

21 februari 2022

Nu het festivalseizoen door kan gaan, dreigen er op veel fronten personeelstekorten. De meest nijpende liggen op het gebied van beveiliging.

Dit is voor een flink deel op de coronacrisis te pinnen, maar in feite heeft de crisis een probleem dat al jaren speelt alleen maar versneld.

Beveiligingsbedrijven ondervinden al ­jaren moeilijkheden met het vinden van het juiste personeel. Evenementenbeveiliger is dan ook niet de meest aantrekkelijke baan. Het zijn onregelmatige uren, het werk is voor het gros van het personeel veelal seizoensgebonden, de eisen worden alleen maar hoger en de beloning houdt ten opzichte van andere sectoren ook niet altijd over. De meeste gediplomeerde beveiligers die bij de ROC’s vandaan komen, kiezen meestal voor objectbeveiliging of surveillancediensten, waar ook een grote vraag naar personeel is.

“Diverse sectoren trekken hard aan personeel met een lbo- of mbo-opleiding”, vertelde Jacques Does van TSC Crowd Management vorig jaar aan EB Live. “Het vak van evenementenbeveiliger kent wat betreft drukte pieken en dalen, met doorgaans veel werk in de lente en zomer en een rustiger periode in andere seizoenen. Het is niet voor iedereen aantrekkelijk en dan kiest men vaak voor een meer stabiele baan.” Ook telt de branche een relatief hoog percentage 55-plussers, waardoor de uitstroom ook aan die kant hoog is, terwijl jongere medewerkers uitstromen vanwege eerdergenoemde hoge eisen en de relatief lage vergoeding die daar tegenover staat.

Lastige markt
Het is de afgelopen jaren een veelgehoord probleem geweest, waar door diverse beveiligingsbedrijven druk aan werd gewerkt. Er werd geroepen om betere tarieven en personeel werd gelokt met onder meer opleidingen, innovaties en andere voorwaarden om het werk aantrekkelijk(er) te maken. Dit om ervoor te zorgen dat de rol van een beveiliger op een evenement beter beloond en meer erkend zou moeten worden. Hoewel het een lastige markt bleef, kwam er in 2019 extra druk toen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ervoor pleitte dat er minder festivals georganiseerd zouden mogen worden omdat ‘het controleren van bezoekers op drugs niet meer uitvoerbaar is voor de politie’.

Lees hier verder