Crisislab voert onderzoek uit naar verspreiding coronavirus

26 augustus 2020

In opdracht van Mojo Concerts heeft Crisislab een literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er nu bekend is over het coronavirus en wat dat betekent voor evenementen. Het onderzoek gaat vooral in op de wijze van verspreiding van het virus (binnen en buiten) en het risico voor besmette mensen.

Het volledige rapport is hier te raadplegen.

Bekijk hier het item van EenVandaag over het onderzoek.

Daarnaast gaat het onderzoek in op wat er bekend is over de effecten van maatregelen zoals het dragen van mondmaskers, ventilatie en afstand houden. Crisislab hoopt dat het rapport een basis kan zijn voor een door de overheid actueel te houden stand van zaken waarmee een redelijk veiligheidsbeleid kan worden opgesteld en dat door iedereen kan worden ingezien.

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek komt Crisislab tot de conclusie dat de kans om op buitenevenementen besmet te raken ‘zonder meer voldoende klein’ is. Aanvullende maatregelen die de kans op besmettingen beperken lijken in de buitenlucht niet nodig.

De kans om besmet te worden met het coronavirus tijdens een evenement in de binnenruimte zou afhankelijk zijn van verschillende factoren, ‘maar zonder aanvullende maatregelen reëel’. De kans zou onder meer afhankelijk zijn van het aantal besmettelijke aanwezigen en de duur van de bijeenkomst. Wel zijn er aanvullende maatregelen mogelijk die de kans verkleinen:  “Ventilatie helpt om het risico te beperken, al dan niet in combinatie met toepassingen die werken op basis van UV-straling.”  UV-straling zou volgens de wetenschappelijke  literatuur namelijk helpen om coronavirusdeeltjes binnen minuten onschadelijk te maken. Hulpmiddelen hiervoor zouden UVC-batterijen in ventilatieroosters of UVC-lampen zijn.

Tot slot kunnen bezoekers van evenementen ook besmet raken tijdens de reis van en naar het evenement. “Maar gelet op het minimale aantal besmettingen dat heeft plaatsgevonden in het OV, achten wij die kans beperkt. Meer onderzoek is echter nodig om hier beter zicht op te krijgen.”

Crisislab is de onderzoeksgroep die het onderzoek van de leeropdracht Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit Nijmegen ondersteunt. De doelstelling van Crisislab is de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het domein van crisisbeheersing en veiligheidszorg.