Culturele en creatieve sector presenteert New Creative Deal

2 maart 2021

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren op 2 maart de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector.

"Nederland behoort al jaren tot de absolute top op het gebied van architectuur, media, kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp. De sector vergroot ons innovatief vermogen, draagt buitengewoon bij aan ons welzijn en onze welvaart, aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan een gezonde democratie. Nu de coronacrisis diepe sporen achterlaat, is een plan waarin herstel en vernieuwing samenkomen van groot belang.

Het plan richt zich op drie grote ambities: iedere Nederlander krijgt onbelemmerd toegang tot een breed palet aan cultuurervaringen; de culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken; de culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen.

Om deze doelen te realiseren presenteert de sector 31 acties langs vijf hoofdlijnen:
– Een samenhangend en duurzaam beleid voor de hele culturele en creatieve sector, inclusief media, met één visie en één minister.
– Voldoende middelen voor de sector om de crisis te boven te komen èn zich duurzaam uit de crisis te innoveren. Hierbij zijn investeringen in de arbeidsmarkt, lokale infrastructuur, ondernemerschap en nieuwe ontwikkelingen van groot belang.
– Vergroting van de impact van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
– Stevige investeringen in kunstonderwijs, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid.
– Ruimhartig fiscaal beleid voor donaties en crowdfunding."

Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92: “De sector heeft het afgelopen jaar nauw met de overheid samengewerkt om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Met een nieuw kabinet sluiten we graag een New Creative Deal voor een weerbare sector. ”

Han Bekke, voorzitter a.i. van de Federatie Creatieve Industrie: “Via het spraakmakende Fieldlab Evenementen toont de sector aan dat we niet alleen verantwoordelijkheid willen nemen, maar ook kunnen nemen, zelfs bij zeer complexe vraagstukken zoals de versnelde heropening van publieksevenementen.”

Voor de volledige tekst zie: http://cultureelencreatief.nl/newcreativedeal/