Culturele sector Utrecht doet beroep op steunmaatregelen provincie

29 april 2020

Culturele instellingen in de provincie Utrecht zeggen in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten “te vrezen voor het voortbestaan van de fijnmazige kunst- en cultuursector in de provincie.” Zij luiden de noodklok over de gevolgen van de corona-maatregelen.

De brief is opgesteld door ruim honderd instellingen: podia, zowel grotere in Amersfoort en Utrecht als kleinere in overige gemeenten, musea, theater- en muziekproducenten, festivals en instellingen voor kunst- en cultuureducatie. Zij moeten in ieder geval tot ver in de zomer hun activiteiten staken. Hierdoor raken ze in hoog tempo door hun financiële reserves heen.

De opstellers van de brief wijzen op het belang van de culturele sector in de provincie, waarin zo’n 30.000 mensen werkzaam zijn. Velen van hen zijn als zzp-er in inkomen teruggevallen tot bijstandsniveau zonder perspectief op snelle verbetering.

Zelfs wanneer de maatregelen zouden worden versoepeld, verwacht de sector nog lange tijd nadelige gevolgen van de anderhalve meter samenleving. Hierdoor lopen de te verwachten bezoekersaantallen terug tot hooguit een kwart van de oorspronkelijke capaciteit. “Nog afgezien van de praktische vraag hoe je bezoekersstromen gaat organiseren (bij podia en festivals, in cursuscentra, in musea of bioscopen) of hoe je überhaupt artiesten op een podium kunt positioneren: de gevolgen voor de financiële exploitatie zijn draconisch.” aldus de brief.

De briefschrijvers doen een dringend beroep op Gedeputeerde Staten om samen met de gemeenten te komen met “een ruimhartig regionaal steunpakket” om de sector door de crisis heen te helpen in aanvulling op eerder toegezegde steun van het Rijk die primair ten goede komt aan grotere instellingen met een nationaal belang.