Cultuur in het op 15-12 verschenen coalitieakkoord

15 december 2021

'Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij', aldus het regeerakkoord. Lees meer.

 • Lees hier het gehele coalitieakkoord.
 • Zie hier de budgettaire bijlage coalitieakkoord 15 december 2021
 • Zie hier de Quickscan coalitieakkoord 2021 2025

Om precies te zijn staat er in het regeerakkoord dit over:

Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij: de verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar  brengt, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. Corona toonde het innovatie vermogen van de cultuursector, maar ook haar kwetsbaarheid.. 

 • Om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken, investeren we structureel €170 miljoen per jaar in de creatieve en culturele sector.
 • We hebben daarbij aandacht voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie inclusief een  eerlijk salaris voor makers in de gehele creatieve sector, van media en mode tot muziek. We stimuleren cultureel ondernemerschap. 
 • Er komt een herstelplan om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken. 
 • We willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen, onder andere door een goede regionale spreiding door heel Nederland en extra investeringen in cultuurparticipatie.
 • We willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis. Daarom draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. In aanloop naar het herdenkingsjaar 2023 besteden we extra aandacht aan dialoog over het slavernijverleden en hedendaags racisme. 
 • We stimuleren muziek- en cultuureducatie op school, waaronder bezoeken aan musea. 
 • We streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente.
 • We betrekken de creatieve industrie bij grote maatschappelijke opgaven.