Cultuur is zeg maar niet mijn ding: Cultuurbeleving van jongvolwassenen die zelden of nooit cultuur bezoeken.

3 februari 2021

Dit artikel over cultuurparticipatie jongeren is gepubliceerd in de 2020 editie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd.

  • Lees hier het artikel.
  • Lees hier het 2e deel van het Trendrapport.
  • Deel 1 van het trendrapport bestel je hier.

Cultuur is zeg maar niet mijn ding
Het onderzoek focust zich op de overeenkomsten en verschillen in beleving van jongvolwassenen die frequent het theater of het museum bezoeken en jongvolwassenen die zelden of nooit het theater of het museum bezoeken. 

Trendrapport
Het trendrapport is eind 2020 een beetje aan onze aandacht ontsnapt. Er is veel aandacht voor de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de vrijetijdssector. Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT. Dit rapport biedt inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd.

In het raport wordt enerzijds teruggeblikt op 2019 met mooie groeicijfers maar anderzijds is er ook volop aandacht voor de grootste crisis die onze branche doormaakt.

Eind 2019 was de vrijetijdssector nog zo positief gestemd. De groei zakte weliswaar wat in maar we traden vol vertrouwen het nieuwe decennium tegemoet. Overtoerisme werd, met Perspectief 2030 en de input van de Rli in de hand, beteugeld en alle regio’s gingen van toerisme profiteren. Het verdelen van de groei stond bovenaan elke agenda.

Die droom werd begin 2020 wreed verstoord door de opmars van het coronavirus over de wereld. Nadat het virus ook Europa had bereikt gingen vrijwel alle landen in een bepaalde vorm van lockdown. Voor de meeste ondernemers in de vrijetijdssector kwam hun operatie daardoor met een grote klap tot stilstand. Veel Nederlanders realiseerden zich intussen dat vakanties en vrijetijdsactiviteiten bijzonder en waardevol zijn en zeker niet vanzelfsprekend. De sector kreeg daarmee ineens veel erkenning maar dat ging wel ten koste van bloedrode cijfers en een onzeker toekomstperspectief. Perspectief dat eind 2020 voor 2021 nog steeds zer onzeker is.

Veel aandacht voor gevolgen pandemie
In het rapport wordt terguggekeken naar het voorgaande jaar 2019. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de vrijetijdssector. En die zijn aanzienlijk. Geen enkele deelsector van de vrijetijdseconomie komt ongeschonden uit deze crisis. Dit rapport geeft een helder en duidelijk inzicht in die gevolgen, gebaseerd op de beste en meest recente data.

De omgeving waarin de sector moet opereren
In deel één van het Trendrapport een concreet en helder overzicht van de demografische, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren. Dit deel wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste beleidsdocumenten die onze branche raken. Dit deel wordt afgesloten met de vier toekomstperspectieven die CELTH op basis van een scenariostudie heeft ontwikkeld voor de bezoekerseconomie na de COVID-19-crisis.

Cijfers met onafhankelijke duiding
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in deel twee van het rapport een overzicht van de belangrijkste statistische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, vakanties en vrijetijdsbesteding. Dat zijn vaak cijfers van het CBS zelf maar betreft ook informatie van internationale organisaties zoals Eurostat en de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO). Verder is in deel twee veel cijfermateriaal afkomstig van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en NBTC-NIPO Research. Daarmee krijgen de lezers een onderbouwd, statistisch overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in de sector.

Hoe hebben de deelsectoren gepresteerd?
In deel drie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd worden zeven verschillende domeinen van de gastvrijheidseconomie nader beschreven. Domeinen zijn

  • horeca,
  • verblijfsrecreatie,
  • watersport,
  • reisbranche,
  • attractieparken,
  • actieve recreatie,
  • evenementen.

16 verdiepende artikelen
Deskundigen van CELTH hebben speciaal voor het Trendrapport 16 interessante en verdiepende artikelen geschreven rond belangwekkende thema’s en ontwikkelingen.

Na COVID-19
De redacteuren van het trendrapport blikken ook vooruit, naar het post-corona tijdperk. Zij schrijven daarover in hun persbericht: "Reizen, ontdekken, genieten van het leven en elkaar ontmoeten, het definieert ons als mens. Daarom zullen na de pandemie vakanties en daguitstapjes weer volop worden genoten. Daar twijfelt niemand aan. Maar wel voorzichtiger en met meer besef dat het heel bijzonder is. Want we hebben in Nederland 75 jaar lang in een paradijs geleefd. Een paradijs dat we zeker terug kunnen winnen, hopelijk met meer waardering dan daarvoor."