Cultuur Opstart Lening van start

1 juli 2020

 Deze lening is onderdeel van het steunpakket van € 300 miljoen dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie.

€ 30 miljoen is beschikbaar via Cultuur+Ondernemen in de vorm van de Cultuur Opstart Lening.

Lees hier meer als je gebruik wilt maken van deze leenfaciliteit.

Deze lening stelt culturele en creatieve organisaties in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties die minimaal 50 procent eigen inkomsten genereren.

De lening bedraagt € 10.000 tot maximaal € 500.000 per aanvraag en wordt verstrekt tegen 1 % rente. Per organisatie kunnen maximaal 2 leningen worden verstrekt.