Cultuurindex: ‘Onderzoek cultuurvacatures schetst uitvergroot beeld’

19 april 2018

Zowel de site Culturele vacatures als Bureau Lahaut concludeerden onlangs dat ook in de cultuursector geprofiteerd wordt van de aantrekkende economie. Volgens hen zit de grootste groei in de betaalde (parttime) functies. Volgens Cultuurindex geeft de hoge vertegenwoordiging van onbetaalde culturele vacatures waarschijnlijk een uitvergroot beeld van de reële vraag naar onbetaald werk in de cultuursector. Cultuurindex bespreekt puntsgewijs de belangrijkste bevindingen van beide onderzoeken, alsook de overeenkomsten en verschillen.

Lees hier de hele analyse.