Cultuurkaart terug voor het VSO

19 augustus 2019

Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het voortgezet onderwijs weer aanspraak konden maken op de pas. Voor 20.000 leerlingen van het vso gold dit echter niet omdat het vso formeel onder het primair onderwijs valt. 

Met de  kunnen leerlingen gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Een grote groep organisaties uit de sector schreven daarom een brief aan de minister om dat te veranderen.

Deze brief, ondertekend door o.a. het LKCA, de PO-Raad, de Museumvereniging, het Jeugdcultuurfonds, Kunsten '92 en het Fonds voor Cultuurparticipatie, heeft zijn vruchten afgeworpen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) heeft besloten dat de kaart ook weer beschikbaar moet zijn voor het VSO. Bovendien behouden vso-scholen de bijdrage voor cultuuronderwijs uit de prestatiebox.