Cultuurmonitor: jaarrapportage 2021

3 februari 2022

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse culturele sector? Wat zijn gevolgen van de voortdurende coronacrisis? 

De Jaarrapportage 2021 is hier te downloaden

Actueel inzicht
Welke veranderingen zijn zichtbaar op de culturele arbeidsmarkt? Hoe staat de sector ervoor op het gebied van belangrijke thema’s als participatie, diversiteit en duurzaamheid? De 'Jaarrapportage 2021' van de Cultuurmonitor biedt aan de hand van deze en andere vragen een breed en actueel inzicht in het culturele leven in Nederland.

Jaarrapportage
De Jaarrapportage 2021 is bovenaan in dit bericht te downloaden. De meest actuele versies van de onderliggende analyses, inclusief interactieve visualisaties, zijn daarnaast te vinden op www.cultuurmonitor.nl.

De Jaarrapportage 2021 bevat twee inleidende hoofdstukken die een beeld geven van de vijf belangrijkste sectorbrede trends in 2021. Vervolgens gaan negen domeinrapportages uitgebreid in op de belangrijkste ontwikkelingen, onderwerpen en kennisvragen in de domeinen Audiovisueel, Beeldende kunst, Erfgoed, Games, Letteren, Architectuur, Design, Muziek en Theater. Het laatste deel van de publicatie bevat vier themarapportages over belangrijke (beleids)thema’s die voor een groot deel van de sector relevant zijn: Beroepspraktijk, Cultuur en participatie, Diversiteit en Inclusie en Duurzaamheid.

Wat is ook alweer de cultuurmonitor?
De Cultuurmonitor is een online instrument voor en door de culturele sector. De monitor brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland. Gegevens en cijfers op de website www.cultuurmonitor.nl worden periodiek geüpdatet, maar één keer per jaar worden alle inzichten en de belangrijkste gegevens ook gebundeld in een jaarrapportage.