Cultuursector klaar voor samenwerking publieksdata

2 februari 2021

In het kader van het thema Verdienvermogen van PACCT voerde CJP een sectorbreed onderzoek uit naar de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel op het gebied van dataverzameling en data exploitatie in de culturele sector. 

Data spelen in de bedrijfsvoering een steeds grotere rol – ook binnen de culturele sector. Zowel door de sector zelf als beleidsmakers wordt aangegeven dat er meer samengewerkt moet worden op dit gebied. De manier waarop we omgaan met publieksdata is namelijk bepalend voor een succesvolle marktontwikkeling door de sector zelf, zonder afhankelijkheid van derde partijen zoals mediabedrijven of technische (software)platformen.

Nu de markt onder druk staat, wordt de urgentie voor het gebruik van publieksdata groter. Het is dan ook geen toeval dat er recentelijk meerdere initiatieven zijn geweest om te kijken naar mogelijke samenwerkingsmogelijkheden op dit vlak. PPMC heeft in de zomer van 2020 in opdracht van het Ministerie van OCW een prototype voor een samenwerkingsverband voor publieksdata beschreven op basis van kwalitatief onderzoek. De podiumkunsten zijn al langer via hun gezamenlijke initiatief Digitaal Informatiepunt Publieksdata (DIP) bezig om intensiever met elkaar op te trekken.

Nu is er voor het eerst een groot kwantitatief onderzoek gedaan naar publieksdata onder alle culturele instellingen door marktonderzoeksbureau Markteffect, in opdracht van Platform ACCT en onder verantwoordelijkheid van Stichting CJP. In dit onderzoek is gekeken naar de bereidheid om samen te werken, de behoeftes van individuele instellingen en naar een aantal randvoorwaarden. Culturele instellingen kregen drie prototypes voorgelegd: 1) model dat inzicht geeft in de eigen prestaties (benchmark), 2) model dat inzicht geeft in de loyaliteit van de eigen klanten 3) model dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de markt te vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat de culturele sector klaar staat voor samenwerking op datagebied en dat het tijd is om er nu echt mee aan de slag te gaan.

Lees hier verder om de resultaten te bekijken