Bron

AWVN

Dalende trend in loonafspraken in mei voortgezet

19 juni 2024

Dalende trend in loonafspraken in mei voortgezet

In mei 2024 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 4,5 procent.

Dit ligt in lijn met de dalende trend die in de zomer van 2023 is ingezet. De gemiddelde loonafspraak in 2024 is nu 5,5 procent. Dat is nog wel ruim hoger dan in de afgelopen decennia. Dat meldt AWVN als belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers in haar cao-maandbericht over mei.

In mei zijn 32 cao-akkoorden afgesloten voor 320.000 werknemers. Het aantal mei-cao’s ligt iets lager dan normaal. Het totale aantal in 2024 afgesloten cao’s is juist hoog: meer dan de helft van de cao’s die dit jaar aflopen, is inmiddels vernieuwd.

De sinds vorige zomer langzaam dalende trend in de loonafspraken volgt op de gedaalde inflatie, de iets ruimere arbeidsmarkt en de onzekere economische vooruitzichten. De hoge inflatie in 2022 en begin 2023, in combinatie met stijging van de minimumlonen, zorgde voor hoge loonafspraken. Vooral de achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit maakt volgens AWVN echter duidelijk dat de loonruimte in het bedrijfsleven kleiner is geworden. AWVN pleit voor afspraken die helpen de productiviteit te verhogen zodat er meer loonruimte ontstaat.

Kerncijfers loonontwikkeling

  • Loonafspraken mei gemiddeld 4,5%
  • Loonafspraken kalenderjaar 2024 gemiddeld 5,5%
  • Loonafspraken kalenderjaar 2023 gemiddeld 7,3%
  • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 8,0% in oktober 2023
  • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in januari 2020
  • Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei 2024 32
  • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei 40
  • Aantal aflopende cao’s in 2024 546 voor 4,0 miljoen werknemers
  • Aantal vernieuwde cao’s die in 2024 ingaan 279 voor 2,6 miljoen werknemers
  • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2024) 267 voor 1,3 miljoen werknemers

Over de AWVN- en CBS-cijfers

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

AWVN

Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen. De VNPF/WNPF is/zijn lid.