Bron

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Daling van vrijwillige inzet in 2021

1 november 2022

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het organiseren en uitvoeren van onze programma's en plannen. Zonder vrijwilligers geen poppodia en popfestivals.

In 2021 zette 39% van de bevolking van 15 jaar of ouder zich minstens één keer per jaar in als vrijwilliger voor een organisatie. De vrijwilligers gaven het vrijwilligerswerk gemiddeld een 7,6 voor de tevredenheid.

CBS

Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS doet elk jaar onderzoek naar de sociale samenhang en het welzijn van de bevolking in Nederland van 15 jaar en ouder. Daarbij kijkt het CBS ook naar het vrijwilligerswerk. In 2021 was er wel een daling ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 was 44% van de bevolking van 15 jaar en ouder nog actief als vrijwilliger. Vóór corona was dat nog gemiddeld 49%. Deze vrijwilligers besteden gemiddeld 4 uur per week aan vrijwilligerswerk. In 2021 was het aantal vrijwilligers dat 1 tot 3 uur vrijwilligerswerk deed hoger dan in 2020. Het aandeel van vrijwilligers dat minder dan één uur deed was juist lager.

Verschil tussen mannen en vrouwen

De vragenlijsten bij het CBS zijn blijkbaar nog vrij traditioneel. Net als in voorgaande jaren zetten vrijwilligers zich vooral in voor sportverenigingen, verzorging, scholen, jeugdwerk en levensbeschouwelijke organisaties. Hierbij zit wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn vaker vrijwilliger bij een sportvereniging. Vrouwen zijn bijna twee keer zo vaak vrijwilliger in de verzorging en voor scholen. En ook het onderwijsniveau speelt een rol. Mensen met een hoog onderwijsniveau en hoog huishoudensinkomen zijn vaker vrijwilliger dan mensen met een lager onderwijsniveau en huishoudensinkomen. In deze publicatie wordt niets gezegd over cultuur.

Tevredenheid van vrijwilligers

Naast deze informatie is ook nog wat aanvullende informatie gevraagd. Vrijwilligers gaven het vrijwilligerswerk het rapportcijfer 7,6. Het soort vrijwilligerswerk maakt daarbij weinig uit. Daarnaast hebben vrijwilligers soms een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Slechts voor 1% van de bevolking is de verplichting van een VOG een reden geweest om geen of ander vrijwilligerswerk te doen. Bij een kwart van de vrijwilligers houdt de werkgever ook rekening met het vrijwilligerswerk van zijn personeel.